until jelentése magyarul

Until jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Until magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

until jelentése elöljárószó nagyon gyakori

  • -ig, míg, amíg (idő)
  • -ig (egy helyig)
  • míg, amíg ... (nem)

until jelentése példamondatokkal

I don't think I have to do that until tomorrow. - Azt hiszem, holnapig nem kell megtennem.

I don't plan to do that until you tell me to. - Addig nem tervezek ilyet csinálni, amíg nem mondod.

Don't leave here until you've done that. - Ne menjen el innen, amíg meg nem tette.

Until now, the taxes have not decreased. - Eddig nem csökkentek az adók.

Until I moved here, I'd never seen snow before. - Amíg ide nem költöztem, még soha nem láttam havat.

It wasn't until I got home that I missed my umbrella. - Hazaérve hiányzott az esernyőm.

I wasn't very good at swimming until I took swimming lessons. - Nem voltam túl jó úszásban, amíg el nem vettem az úszásoktatást.

Until jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További until példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: until jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha until jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.