unstable jelentése magyarul

Unstable jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Unstable magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

unstable jelentése melléknév közepesen gyakori

Fokozása: unstabler, unstablest

  • bizonytalan
  • ingatag

unstable jelentése példamondatokkal

Her family views her as crazy and unstable. - A családja őrültnek és instabilnak tartja.

People's emotional lives are becoming more and more unstable. - Az emberek érzelmi élete egyre instabilabb.

Don't play near the cliffs, they can be unstable. - Ne játsszon a sziklák közelében, mert instabilok lehetnek.

Avoid climbing trees that look weak or unstable. - Kerülje a gyengének vagy instabilnak tűnő fákra mászást.

Don't climb on unstable rocks or steep slopes. - Ne másszon fel instabil sziklákra vagy meredek lejtőkre.

Fortune is unstable, while our will is free. - A szerencse instabil, míg az akaratunk szabad.

For some time, their relationship had been unstable. - Egy ideje instabil volt a kapcsolatuk.

Unstable jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További unstable példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: unstable jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha unstable jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.