unfold jelentése magyarul

Unfold jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Unfold magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

unfold jelentése ige közepesen gyakori

Ragozása: unfolds, unfolding, unfolded

  • szétbont, szétnyit
  • felbont, kibont
  • kinyit
  • kiterít
  • kitár
  • kifejt, megmagyaráz, feltár
  • elmond, előad
  • kitárul, kinyílik

unfold jelentése példamondatokkal

New questions will be asked and new debates will unfold. - Új kérdéseket tesznek fel, és új viták bontakoznak ki.

Let's unfold the map on the table and discuss it. - Hajtsuk ki az asztalra a térképet és beszéljük meg.

The more the plot thickens, the more the mystery unfolds. - Minél sűrűsödik a cselekmény, annál jobban kibontakozik a rejtély.

The man was folding and unfolding his arms. - A férfi összefonta és kitárta a karját.

He looked all the houses unfolding. - Megnézte az összes házat.

At last he unfolded his plans for their future. - Végül kibontotta jövőjükre vonatkozó terveit.

She unfolded the blanket and wrapped it around herself. - Kibontotta a takarót, és maga köré csavarta.

Unfold jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További unfold példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: unfold jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha unfold jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.