turn jelentése magyarul

Turn jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Turn magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

turn jelentése ige nagyon gyakori

Ragozása: turns, turning, turned

 • forgat, megforgat
 • fordít, megfordít
 • válik, lesz valamilyenné
 • valami felé fordul, belekezd valamibe
 • esztergál, esztergályoz
 • (profitot/nyereséget) hoz

turn jelentése főnév gyakori

Többes száma: turns

 • forgás
 • fordulás
 • sorra kerülés, a sora valakinek
 • rövid séta/út
 • ijedség, sokk
 • (értékpapír vételi és eladási) árkülönbség
 • cifrázat, ékesítés

turn jelentése példamondatokkal

I'd appreciate it if you'd turn off the lights. - Megköszönném, ha lekapcsolnád a villanyt.

Don't forget to turn off all the lights when you leave. - Ne felejtse el lekapcsolni az összes lámpát, amikor elindul.

We have to turn in the reports on Monday. - Hétfőn be kell adnunk a jelentéseket.

When the truck slides, you can't even turn the wheel. - Amikor a teherautó csúszik, még a kormányt sem tudod elfordítani.

Please turn in your report by next Saturday. - Kérjük, jövő szombatig küldje el bejelentését.

Don't turn on the radio while you are studying. - Ne kapcsolja be a rádiót tanulás közben.

Things don't always turn out the way we plan. - A dolgok nem mindig úgy alakulnak, ahogy eltervezzük.

turn jelentése kifejezésekkel

U-turn jelentése: teljes fordulat

out-turn hozam, termés, termelés

star turn főszám, sztárszerep, főszerep, nagy szám, fénypont

turn signal indexlámpa

turn-off jelentése: letérő, kivezető szakasz (főútról), lelohasztás, lelombozás (szex)

turn-on izgató dolog, felizgató dolog (szex)

turn-up jelentése: hajtóka, felhajtás

turning point fordulópont, forgatópont, kötőpont

well turned szépen kifejezett, jó alakú (láb, boka)

turn against sb | turn sb against sb ellene fordul/fordít valakinek, szembe fordul/fordít valakivel

turn around/round | turn sb/sth around/round megfordul, hátrafordul, megfordít, hátrafordít

turn around/round | turn sth around/round jó útra térül/térít, rendbe jön, javul valami, rendbe hoz valamit, javít valamin

turn back | turn sb/sth back visszafordul, visszatér, visszafordít, visszaküld

turn in befelé fordul/hajlik, aludni megy, lefekszik, nyugovóra tér

turn in on yourself magába fordul, csak magával foglalkozik

turn into átalakul/átváltozik valakivé/valamivé, válik/lesz valakivé/valamivé

turn off nem hallgat/gondol rá tovább

turn off | turn off sth letér, lefordul (útról)

turn on sb nekitámad valakinek, rátámad valakire, ráförmed valakire

turn on sth függ valamitől, összpontosít, koncentrál valamire (fő témája valaminek)

turn out megjelenik (egy eseményen), elmegy valahová, végződik, sikerül valahogyan, valahogy történik/lefolyik, kifelé fordul/mutat, valamilyennek bizonyul, kiderül

További kifejezések

turn over megfordít, átfordít, beindul/tovább működik (motor), vált (csatornát TV-n)

turn over sth forgalmaz valamennyit (vállalkozás)

turn sb away (from sth) visszafordít (valahonnét), nem enged be valahova

turn sb in feljelent valakit (rendőrségnek, hatóságnak)

turn sb off untat valakit, elveszi az érdeklődését valakinek, érdektelenné tesz valakit, elveszi a kedvét (a szextől), lelohasztja a vágyát, undort kelt valakiben

turn sb on felizgat valakit (szexuálisan)

turn sb on (to sth) felkelti az érdeklődését (valami iránt), lelkesít, lázba hoz valakit

turn sb out (of/from sth) kidob, kikerget valakit (valahonnét)

turn sb over to sb átadnak valakit valakinek (hatóságnak)

turn sb/sth down elutasít, visszautasít valamit/valakit

turn sb/sth into átalakít/átváltoztat valakivé/valamivé

turn sb/sth out előállít/termel/gyárt valamit, kibocsát (valamit/valakit)

turn sth down leteker, lecsavar (alacsonyabb fokozatra állít) (hangerőt, fűtést, stb.)

turn sth in visszaad, visszaszolgáltat, beszolgáltat valamit, bead, benyújt (hatóságnak, stb.), elér (pontot, teljesítményt, hasznot, stb.)

turn sth off lekapcsol, kikapcsol valamit, elzár, elolt valamit

turn sth on bekapcsol, beindít valamit, felkapcsol, felgyújt (villanyt), kinyit, megereszt (csapot)

turn sth out kikapcsol, lekapcsol (villanyt, fűtést, stb.), átpakol, rendet rak valahol, kipakol, kiürít (zsebet), kifordít, kifelé fordít valamit

turn sth over megfordít, átfordít, alaposan átgondol valamit, forgalmaz (árut), készletet forgat, kirabol (egy helyet), beindít (motort)

turn sth over to sb (irányítást) átad valakinek

turn sth over to sth átáll valamire, átalakul valamivé (használatot/funkciót változtat)

turn sth up felteker, felcsavar (magasabb fokozatra állít) (hangerőt, fűtést, stb.), felhajt, feltűr (gallért, ingujjat), talál, megtalál valamit, felfedez, rábukkan valamire

turn to sb/sth valakihez fordul (pl. támogatásért, segítségért)

turn up előkerül, megérkezik, megjelenik, betoppan, beállít, történik, adódik valami

Turn jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További turn példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: turn jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha turn jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.