trade jelentése magyarul

Trade jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Trade magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

trade jelentése főnév nagyon gyakori

Többes száma: trades

  • mesterség
  • kereskedelem
  • ipar
  • foglalkozás
  • szakma
  • forgalom

trade jelentése ige gyakori

Ragozása: trades, trading, traded

  • kereskedik
  • üzletet köt
  • rendszeresen vásárol

trade jelentése példamondatokkal

The store lost its trade to the supermarket. - Az üzlet elvesztette kereskedését a szupermarkettel szemben.

China will control all of the trade in that region. - Kína fogja ellenőrizni a régió teljes kereskedelmét.

Trade barriers were lifted after the war ended. - A kereskedelmi akadályokat a háború vége után feloldották.

Do you want to trade our two sheep, one for another? - El akarja cserélni a két birkánkat, egyiket a másikra?

Flirting is a woman's trade, one must keep in practice. - A flörtölés női mesterség, gyakorlatban kell tartani.

Rates have skyrocketed for almost all major trade routes. - Szinte minden nagyobb kereskedelmi útvonalon az egekbe szöktek az árak.

Smart and stupid people go to trade shows. - Okos és buta emberek járnak kiállításokra.

trade jelentése kifejezésekkel

trade-off jelentése: kompromisszum

building-trade építőipar

fair trade kölcsönösségen alapuló szabad kereskedelem, méltányosságon alapuló szabad kereskedelem

stock-in-trade jelentése: raktári készlet, készlet, repertoár

trade secret gyártási titok

trade union szakszervezet

trade-in jelentése: becserélés (vásárláskor a régi beszámítása)

trading post kereskedelmi ügynökség

trade on tisztességtelenül felhasznál, tisztességtelenül kihasznál

Trade jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További trade példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: trade jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha trade jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.