together jelentése magyarul

Together jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Together magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

together jelentése határozószó nagyon gyakori

  • együtt
  • közösen
  • egyidejűleg
  • egyszerre
  • egymás után
  • szakadatlanul
  • szüntelenül
  • megszakítás nélkül
  • összesen

together jelentése példamondatokkal

Why don't you want us to be seen together? - Miért nem akarod, hogy együtt lássunk?

Why don't we get together and talk it over? - Miért nem fogunk össze és beszéljük meg a dolgot?

Let's try to solve this problem together. - Próbáljuk meg közösen megoldani ezt a problémát.

It's been a while since we've gone swimming together. - Már egy ideje nem mentünk együtt úszni.

I'm glad we were able to spend some time together. - Örülök, hogy együtt tölthettünk egy kis időt.

I've arranged my schedule so we can spend more time together. - Megbeszéltem az időbeosztásomat, hogy több időt tölthessünk együtt.

It's not healthy to do everything together. - Nem egészséges mindent együtt csinálni.

together jelentése kifejezésekkel

get-together jelentése: összejövetel, találkozás, találkozó

band together összeverődik, csoportosul (egy céllal)

bring sy and sy together összehoz valakiket, összebékít valakiket

club together egyesül, összeáll

come together egyesül, összeáll, összejön

fit together összeillik, beleillik, odaillik, hozzáillik, illeszkedik

get on/along with sb | get on/along (together) jól megfér/kijön valakivel, jóban van valakivel

get sb/sth together összegyűjt, összeszed valakiket/valamiket, összehív valakiket

get together (with sb) összejön, találkozik valakivel (egy beszélgetésre), összegyűlik, összeáll

go out with sb | go out (together) jár valakivel, együtt jár valakivel (partnerkapcsolatban)

go together megy/illik valamihez, összeillik valamivel, együtt jár, együtt fordul elő

hang together összefügg, egybevág, összhangban van

hold together | hold sth together összetart, összefog, összeférő valamivel, következetes, logikus, egyben marad, nem esik szét, egyben tart

knock together összeüt, egymáshoz üt, összecsap, összetákol, hevenyész, összeütődik, összeverődik

live together együtt/egy házban lakik valakivel, együtt él valakivel

piece together kiegészít, összeállít, összeilleszt, összerak, összetold, összetoldoz

pull together együttműködik

pull yourself together! szedd össze magad!

put sth together összerak, összeállít valamit

run away/off with sb | run away/off (together) lelép/meglép valakivel, valakivel együtt lép le (házastársat elhagy valakiért)

scrape together összekuporgat, összekapar

További kifejezések

stick together összetart, együtt marad, összeragaszt, összeragad, összesül

throw together gyorsan összetákol, összepofoz

Together jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További together példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: together jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha together jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.