to jelentése magyarul

To jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. To magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

to jelentése főnévi igenév nagyon gyakori

 • -ni (az igével együtt főnévi igenevet képez)
 • -ni (ok, rendeltetés kifejezése)
 • valamit tenni (egy tagmondat ismétlése helyett)

to jelentése elöljárószó nagyon gyakori

 • -ba, -be, -hoz, -hez, -höz, -ra, -re (egy helyre/eseményre)
 • -hoz, -hez, -höz (relatív helyzet megadása)
 • -ig (időpontig, állapotig, szintig)
 • -ig (intervallum megadása)
 • múlva (óra kifejezésekor)
 • -nak, -nek, valaki számára
 • valakinek a valakije (kapcsolat kifejezése)
 • -hoz, -hez (valamihez rögzített, kapcsolt)
 • -val, -vel, -nak, -nek (valakire/valamire vonatkozóan/hatóan)
 • valamihez képest (összehasonlítva valamivel)

to jelentése határozószó nem gyakori

 • be (csukóra)

to jelentése példamondatokkal

I think you should buy yourselves something to eat. - Szerintem vegyetek maguknak valami ennivalót.

You don't really expect me to tell you, do you? - Ugye nem igazán várja, hogy elmondjam?

I've already told you I don't need to do that. - Már mondtam, hogy nem kell ezt tennem.

I hope that I don't have to walk anywhere. - Remélem nem kell sehova gyalogolnom.

I don't think it's going to be easy to do that. - Azt hiszem, nem lesz könnyű ezt megtenni.

I don't want to be the next one to do that. - Nem akarok a következő lenni, aki ezt megteszi.

I didn't want to spend any more time swimming laps. - Nem akartam több időt tölteni körúszással.

to jelentése kifejezésekkel

according to valaki/valami szerint, valami értelmében, alapján, valaminek megfelelően, valaminek megfelelő módon, valamivel összhangban, valamivel arányosan

day-to-day jelentése: napi (rendszerességű), mindennapos, mindennapi, szokványos, napról napra való (rövid távú); egyik napról a másikra történő (a jövővel nem foglalkozó)

up to date korszerű, modern, naprakész, ismeri a legfrissebb információkat

face-to-face szemtől-szembe történő, személyes (pl. találkozó), farkasszemet nézve

one-to-one jelentése: egyéni, egymás közti, egy az egyhez, egymás között

hand-to-hand közel- (-harc), kézi- (-tusa)

well-to-do jelentése: jómódú, gazdag, tehetős

ought to kellene, illene (kötelesség, illendőség kifejezése) (pl. kritizáláskor), kell, muszáj, kellene (elvárható/kívánatos), kellene (tanács adása/kérése), kell (valószínű, várható)

used to régebben szokott csinálni valamit; volt valami (múltbeli szokás/állapot kifejezése)

back-to-back jelentése: egymásnak háttal, egymást követve, szorosan egymás után

day-to-day jelentése: a mindennapok, a mindennapi/szokásos teendők

heart-to-heart jelentése: bizalmas beszélgetés

lean-to jelentése: fészer, szín, toldaléképület, féltető, félnyeregtető

set-to támadás, harc, ökölharc, csata, verekedés, összecsapás, összeveszés, összekapás, hajtépázás

talking-to jelentése: leszidás, leszúrás, letolás

to-do jelentése: zűrzavar, felfordulás, felbolydulás, sürgölődés, zsivaj

air-to-air jelentése: levegő-levegő (rakéta), repülőgépről légi célra kilőtt

air-to-ground levegő-föld, repülőgépről földi célra kilőtt

honest-to-goodness őszinte, jóhiszemű, igaz, igazi, való, valódi, hamisítatlan

house-to-house jelentése: háztól házig

person-to-person (US) meghívásos (telefonbeszélgetés), közvetlen/direkt személyes (kapcsolat)

További kifejezések

point-to-point direkt, átszállás nélküli (út, útvonal), pont-pont (kommunikációs kapcsolat)

ready-to-wear jelentése: kész- (ruha)

surface-to-air föld-levegő

surface-to-surface hajóról/földfelszínről hajóra/földfelszínre kilőtt (rakéta)

day-to-day jelentése: naponta, naponként

add up to sth világosan mutat valamit, nyilvánvalóan mutat valamit, világosan eredményez valamit, kitesz (összeget)

allude to sth hivatkozik valamire, utal valamire, céloz valamire, említ valamit

appertain to sth tartozik valamihez, hozzátartozik valamihez, vonatkozik valamire

ascribe to sth tulajdonít valaminek

aspire to sth vágyakozik valami után, törekszik valamire, vágyik valamire

attend to sb hallgat valakit, meghallgat valakit, figyel valakire, foglalkozik valakivel, foglalatoskodik valakivel, őriz valakit, vigyáz valakire, felügyel valakire

attend to sth vigyáz valamire, figyel valamire, ügyel valamire, figyelmet fordít valamire, figyelembe vesz valamit, figyelmet szentel valaminek, utánanéz valaminek, utánajár valaminek, foglalatoskodik valamivel, törődik valamivel, foglalkozik valamivel, ellát valamit, gondoskodik valamiről, elintéz valamit

attribute to sth tulajdonít valaminek, valaminek tulajdonít

awake to ráébred, tudatára ébred, felismer

awaken sb to sth valaminek a tudatára ébreszt valakit

belong to sth hozzátartozik valamihez, tartozik valamihez

bow to sb odaköszön valakinek

bow to sth megadja magát valaminek, beletörődik valamibe

bring sb around (to ...) valakihez visz valakit, valaki házába/otthonába visz valakit

bring sb around (to sth) meggyőz valakit valamiről, megnyer, megtérít valakit

bring sb round (to ...) valakihez visz valakit, valaki házába/otthonába visz valakit

bring sb round (to sth) meggyőz valakit valamiről, megnyer, megtérít valakit

bring sb to magához térít, eszméletre hoz, feléleszt

bring sth around to sth ráterel (egy témára)

bring sth round to sth ráterel (egy témára)

change over (from sth) (to sth) áttér, átvált

cling to sth belekapaszkodik valamibe, megkapaszkodik valamiben, hozzátapad valamihez

come around/round (to ...) benéz/betér/beugrik (látogatóba)

come around/round (to sth) véleményt változtat, meggondolja magát, jobb belátásra jut

come back (to sb) felidéződik, visszatér az emlékezetébe, visszaemlékszik valamire

come down (from ...) (to ...) lejön (északról délre/egy kisebb helységbe)

come down (to sb) öröklődik, rászáll az utókorra

come down to sth múlik valamin (helyzet, kimenetel)

come on to sb (szexuálisan) közeledik valakihez

come on to sth rátér (témára)

come over (to ...) átmegy valakihez (rövid látogatásra)

come over (to ...) (from ...) átmegy, átutazik (valahova messzire)

come over (to sth) átáll, átpártol

come to magához tér, megáll (hajó)

come to sb eszébe jut, felmerül valakiben (ötlet, gondolat)

come to sth kitesz valamennyit (összeg), jut/eljut valameddig (helyzet, állapot)

come up (to ...) egyetemre megy (tanulmányait kezdi/szünet után)

come up (to ...) (from ...) felmegy valahova (délről/nagyobb helységbe)

come up (to sb) odamegy (valakihez beszélgetni)

come up to sth ér valameddig, felér valameddig, felér valahova, elér (elvárt/elfogadható szintet), megfelel, felér valamivel

condescend to sb leereszkedik valakihez, felülről lefelé bánik valakivel

contribute to sth hozzájárul, közreműködik

defer to sth alkalmazkodik valamihez, belenyugszik valamibe, enged valaminek, deferál valami előtt

face up to sth szembenéz valamivel, belát/tudomásul vesz valamit

fall to nekiesik, nekilát, becsapódik

fall to! lássatok hozzá!, egyetek!

feel up to sth erőt érez valamihez

gear to sth függővé tesz valamitől, igazít valamihez, arányosít valamihez, valami függvényévé tesz

get across (to sb) | get sth across (to sb) megértet valamit (valakivel), megmagyaráz valamit (valakinek), elhitet, elfogadtat valamit (valakivel), megértésre talál (információ)

get back to sb visszajelez valakinek (kért információt)

get back to sth visszatér valamire

To jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További to példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: to jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha to jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.