through jelentése magyarul

Through jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Through magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

through jelentése határozószó nagyon gyakori

  • át, keresztül valamin (egyik oldaláról/végéről a másikra)
  • végig (időben az elejétől a végéig)
  • alatt, folyamán, át
  • végig (valaminek az elejétől a végéig) (íráson, kollekción, stb.)
  • -ig (időpontig), bezárólag
  • valaki/valami miatt/következtében
  • valaki/valami segítségével/révén
  • (telefonos) kapcsolatban

through jelentése melléknév kevésbé gyakori

  • közvetlen (pl. vonatjárat)
  • átmenő (forgalom/út)
  • (épület hosszában) végigérő/végigmenő
  • továbbjutó (versenyben)
  • vége van (partner-/üzleti kapcsolatnak, szerencsének, stb.)

through jelentése példamondatokkal

He usually looks through the newspapers before breakfast. - Reggeli előtt általában átnézi az újságokat.

The supermarket is open Monday through Saturday. - A szupermarket hétfőtől szombatig tart nyitva.

I don't know how I'm going to make it through today. - Nem tudom, hogy fogom bírni a mai napot.

He was enjoying the sunshine filtering through the branches. - Élvezte az ágak között átszűrődő napsütést.

Many a quarrel comes about through a misunderstanding. - Sok veszekedés félreértésből fakad.

I was roaming over the mountains all through the night. - Egész éjszaka a hegyek között barangoltam.

There are people you have to watch through the beer goggles. - Vannak emberek, akiket a sörszemüvegen keresztül kell figyelni.

through jelentése kifejezésekkel

see-through jelentése: átlátszó

follow-through lendületes ütés, lendületes ütés befejező szakasza, labda átkísérése, ütés átkísérése

run-through (szính.) átfutás szerepen, olvasópróba

break through áttör, áthatol

carry through végigcsinál, befejez, baj nélkül kivezet

come through eljut, jön valakihez (hír, üzenet telefonon, rádión, stb.)

come through (sth) átesik/túljut (betegségen), túlél valamit, megúszik valamit

come through (with sth) beváltja a hozzáfűzött reményeket, sikert ér el, teljesít (megígért dolgot)

fall through kudarcba fúl, meghiúsul

follow through (az ütővel) átkíséri az ütést (tenisz, stb.)

follow through (with sth) | follow sth through végigcsinál valamit

get sb through sth átsegít valakit valamin (vizsgán)

get through (sth) sikeresen túljut valamin, átmegy (vizsgán), átvészel, túlél valamit

get through (sth) | get sth through (sth) hivatalosan elfogad valamit, megszavaz valamit, hivatalosan elfogadtat valamit, megszavaztat valamit

get through (to sb) elér valakit (valami), eljut valakihez valami, telefonon elér valakit

get through (to sth) továbbjut (versenyben)

get through sth nyakára hág valaminek, sokat felhasznál valamiből, túljut valamin, elvégez valamit

get through to sb megértet valakivel valamit, érthetővé/világossá tesz valakinek valamit, meggyőz valakit valamiről, elfogadtat valakivel valamit

get through with sth befejez, teljesít, elvégez valamit

go through keresztülmegy, hivatalosan elfogadják (törvényt, szerződést, stb.)

go through sth átnéz, átvizsgál, átkutat, átvesz, átismétel, végigcsinál valamit (folyamatot, eljárást), keresztülmegy valamin, átél valamit, felél valamit, elfogyaszt/elhasznál valamit

További kifejezések

go through with sth végigcsinál, végigszenved valamit

live through sth túlél valamit, élve megúszik valamit, átél valamit

look through sb keresztülnéz valakin

look through sth (gyorsan) átnéz, átfut, átvizsgál

plough through áthatol, erővel áthatol, átvergődik

pull through átsegít, meggyógyít, talpra állít, meggyógyul, talpra áll, megállja a helyét, győz

push through véghezvisz, sikeresen véghezvisz, áttolakszik, előbújik

put sb through sth kitesz, alávet valakit valaminek, iskoláztat, iskolába járat

put sb/sth through (to sb/...) kapcsol valakit (telefonon)

put sth through megvalósít, véghezvisz, befejez, végrehajt (tervet, programot, stb.)

read through átolvas

rip into/through sb/sth végigsöpör valahol, keresztülsöpör valamin/valakin, besöpör valahova

romp through (sth) játszva/könnyedén csinál valamit

run sb through leszúr, átdöf, keresztülszúr valakit

run through sth keresztülszalad, átszalad, átfut, átsző valamit, mindenhol jelen van, átszalad, átfut, átnéz valamit, elvégez, tesz, gyakorol valamit, gyorsan elkölt/nyakára hág/elpazarol/elszór (pénzt)

rush through keresztülhajszol, ledarál, elhadar

scrape through átcsúszik (vizsgán)

see sb through | see sb through sth (végig) segítséget/támogatás nyújt

see sth through végigcsinál valamit

see through sb/sth keresztüllát/átlát valakin/valamin

show through | show through sth átlátszik, áttetszik

sit through végigül, türelmesen végigül

sleep through elalszik valamit

take sb through sth átvesz valakivel valamit (segít valamit megismerni/megtanulni)

talk sth through alaposan átbeszél valamit

think sth through alaposan átgondol valamit, alaposan megfontol valamit

through cut átmetszés, átvágás

wade through átgázol, átvergődik

win through diadalmaskodik, legyőz

Through jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További through példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: through jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha through jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.