though jelentése magyarul

Though jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Though magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

though jelentése kötőszó nagyon gyakori

  • annak ellenére hogy, noha, habár
  • még ha ... is, még akkor is ha
  • de, bár, ámbár (az előbb mondottakkal szemben)

though jelentése határozószó nagyon gyakori

  • azonban (ált. mondat végén, az megelőző közlés kiegészítéseként)
  • mindamellett, mindazonáltal, jóllehet

though jelentése példamondatokkal

You never look angry, even though I know sometimes you are. - Soha nem látszol dühösnek, bár tudom, hogy néha az vagy.

Even though it's a bit cold, let's go swimming. - Bár kicsit hideg van, menjünk úszni.

We haven't had breakfast even though it is noon now. - Nem reggeliztünk, pedig most dél van.

Even though he was sick, the boy still went to school. - Bár beteg volt, a fiú mégis iskolába járt.

The boy is sick, though he doesn't appear so. - A fiú beteg, bár nem úgy tűnik.

Though he was tired, he kept on working. - Bár fáradt volt, tovább dolgozott.

It's as though the entire universe has collapsed on me. - Mintha az egész univerzum rám omlott volna.

Though jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További though példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: though jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha though jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.