theory jelentése magyarul

Theory jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Theory magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

theory jelentése főnév nagyon gyakori

Többes száma: theories

  • elmélet
  • teória
  • elképzelés
  • nézet

theory jelentése példamondatokkal

He has a vast knowledge of music theory. - Hatalmas zeneelméleti tudással rendelkezik.

Theory is quite useless unless it works in practice. - Az elmélet teljesen haszontalan, hacsak nem működik a gyakorlatban.

I really cannot find any error in his theory. - Tényleg nem találok hibát az elméletében.

To explain this phenomenon, each scientist devised his own theory. - A jelenség magyarázatára minden tudós kidolgozta a saját elméletét.

This book deals with the new theory of linguistics. - Ez a könyv a nyelvészet új elméletével foglalkozik.

Theory and practice don't necessarily go together. - Az elmélet és a gyakorlat nem feltétlenül jár együtt.

The new theory is too abstract for ordinary people. - Az új elmélet túlságosan elvont a hétköznapi emberek számára.

theory jelentése kifejezésekkel

atomic theory jelentése: atomelmélet

quantum theory kvantumelmélet

pivot on/around sth (of an argument, a theory, etc.) (teljesen) valamitől függ

Theory jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További theory példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: theory jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha theory jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.