tax jelentése magyarul

Tax jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Tax magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

tax jelentése főnév nagyon gyakori

Többes száma: taxes

 • adó
 • teher
 • adóteher
 • adónem
 • adózás
 • díj
 • díjszabás
 • rovásadó
 • kötelezettség
 • igénybevétel
 • szemrehányás

tax jelentése ige közepesen gyakori

Ragozása: taxes, taxing, taxed

 • megadóztat
 • adót kivet
 • kiszab
 • megállapít
 • igénybe vesz
 • próbára tesz

tax jelentése példamondatokkal

Everyone's been complaining about the new tax. - Mindenki panaszkodott az új adó miatt.

I am of the opinion that the tax should be abolished. - Azon az állásponton vagyok, hogy az adót meg kell szüntetni.

I hate seeing our tax dollars being wasted. - Utálom, hogy az adóforintjainkat elpazarolják.

Will the government raise the consumption tax soon? - Hamarosan emeli a kormány a fogyasztási adót?

High tax and poor sales bankrupted the company. - A magas adók és a rossz eladások csődbe vitték a céget.

I think they should put a heavy tax on imports. - Szerintem komoly adót kellene vetniük az importra.

Tax season is a very busy time of year for accountants. - Az adószezon az év nagyon mozgalmas időszaka a könyvelők számára.

tax jelentése kifejezésekkel

pre-tax jelentése: adózás előtti

tax-free jelentése: adómentes

income tax jövedelemadó

inheritance tax örökösödési adó, örökösödési illeték

sales tax jelentése: forgalmi adó

value added tax értéknövekedési adó, hozzáadott érték adó

Tax jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További tax példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: tax jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha tax jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.