take jelentése magyarul

Take jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Take magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

take jelentése ige nagyon gyakori

Rendhagyó ragozás: past simple: took, past participle: taken, s3/-ing: takes, taking

 • fog, megfog valamit
 • kivesz, elővesz (valahonnét)
 • magával visz/hoz
 • elfogad (állást, stb.)
 • elfogyaszt (ételt, italt)
 • csinál, végez valamit
 • igénybe vesz (időt, stb.)
 • megered, gyökeret fog (növény)
 • vonz valamit (nyelvtan)

take jelentése főnév kevésbé gyakori

Többes száma: takes

 • felvétel, filmfelvétel, hangfelvétel
 • megközelítés, verzió
 • fogás (vadé, halé)
 • bevétel, nyereség
 • színházi/filmszínházi bevétel

take jelentése példamondatokkal

I think that you can take care of yourselves. - Szerintem tudtok vigyázni magatokra.

What steps can we take to fix the problem? - Milyen lépéseket tehetünk a probléma megoldására?

You didn't have to take an umbrella with you. - Esernyőt nem kellett magaddal vinned.

I didn't have enough money to take a taxi. - Nem volt elég pénzem taxizni.

From now on, you'll have to take care of yourselves. - Ezentúl vigyáznod kell magadra.

They wouldn't take any excuse for not attending the meeting. - Semmi kifogást nem keresnek, ha nem vesznek részt a találkozón.

The preparations won't take any time at all. - Az előkészületek egyáltalán nem vesznek igénybe.

take jelentése kifejezésekkel

take-off jelentése: utánzás, karikatúra, felszállás, elugrás, kiindulási pont

take-up elfogadás

risk-taking jelentése: kockázatvállalás

leave-taking elbúcsúzás, búcsúzkodás

out-take kivágás (film, zene, stb. végleges verziójából)

take-home pay jelentése: nettó fizetés, a levonások utáni fizetés

be taken up with sth/sb teljesen elfoglalja valaki/valami

be taken with sb/sth el van ragadtatva valakitől/valamitől

take after sb valakire hasonlít valakihez, valakire üt, siet valaki után, fut valaki után

take against sb/sth ellene van/fordul valakinek

take away from sth elvesz valamiből, lebecsül, becsmérel valamit

take it out on sb | take sth out on sb valakin kitölt valamit/a mérgét, valakire hárít valamit

take off elhagyja a földet, felszáll, (gyorsan) elmegy, elindul, elsiet valahova, nekilendül (útnak), (gyorsan) belendül, népszerű/sikeres lesz (ötlet, termék, stb.)

take on sb összetűz valakivel, harcra kihív valakit, megverekedik valakivel, legyőz valakit

take oneself off (to ...) | take sb off (to ...) elindul (valahova), elindít (valahova)

take over (from sb) | take sth over (from sb) átvesz, átvállal valamit valakitől, átveszi a hatalmat (párt, ország, stb. felett)

take over (from sth) fölébe kerül valaminek, uralkodóvá válik (nagyobb/fontosabb, stb. lesz), helyettesít valamit

take sb aback meghökkent, megdöbbent valakit

take sb around/round körbevisz valahol valakit (megmutat valamit valakinek)

take sb back visszavesz (partnert)

take sb back (to ...) (gondolatban) visszavisz (a múltba valahova)

További kifejezések

take sb in beereszt, befogad valakit (az otthonába), elszállásol valakit, rászed, becsap valakit

take sb off utánoz valakit, utánzással kifiguráz, leküld valakit (pályáról, színpadról, stb.)

take sb off sth eltávolít valakit (beosztásból, munkahelyről, stb.)

take sb on felvesz, felfogad, szerződtet (munkára), megküzd valakivel, összetűz valakivel, megmérkőzik valakivel (sport)

take sb out elvisz/meghív valakit valahova (vendéglőbe, színházba, stb.)

take sb through sth átvesz valakivel valamit (segít valamit megismerni/megtanulni)

take sb up on sth megkérdőjelez valakit valamiben, kérdőre von valakit valami miatt, elfogad valamit valakitől (ajánlatot, fogadást, stb.)

take sb/sth apart szétszed valakit, könnyedén legyőz valakit (versenyben), ízekre szed valakit/valamit, erősen kritizál valakit/valamit

take sb/sth out megöl valakit, megsemmisít/lerombol valamit

take sth apart szétszed valamit, szétszerel valamit

take sth away megszűntet valamit, elvesz valamit (fájdalmat, stb.), ételt elvitelre vesz

take sth back visszavesz (árut), visszaszív, visszavon

take sth down leszerel, lebont, elbont, letol (nadrágot), leír, lejegyez, feljegyez

take sth in belélegez, magához vesz, elfogyaszt, bevesz, szűkebbre vesz (ruhát), magába foglal, felölel, megtekint, megnéz, meglátogat (mozit, műsort, stb.), (szemmel) felmér, körülnéz, körültekint, felfog, megért valamit, megjegyez valamit

take sth off levesz, leszed, letesz, lehúz (ruhát, stb.), kivesz (szabadságot), megszüntet (műsort, szolgáltatást, stb.), levág (hajat, testrészt, stb.)

take sth off sth levon, leszámít, kivon (forgalomból)

take sth on felvesz (tulajdonságot, megjelenést, stb.)

take sth out kivesz/eltávolít valamit valakiből, megszerez, kivált, hozzájut (hivatalos dokumentumhoz/szolgáltatáshoz)

take sth out (against sb) (hivatalos dokumentumot) kiad/kibocsát (valaki ellen) (idézés, stb.)

take sth out (of sth) felvesz/kivesz pénzt (bankszámláról)

take sth out of sth egy összeget levon valamiből (pl. fizetésből)

take sth over átvesz valamit, megszerzi az irányítást (egy cég felett)

take sth up felhajt (rövidebbre) (pl. ruhát), elkezd valamivel foglalkozni, valamire adja a fejét, elkezd (pl. munkát), bekapcsolódik, csatlakozik valamihez, folytat valamit (pl. témát), elfoglal (egy pozíciót, helyet), elfogad valamit, él valamivel

take sth up with sb valakihez fordul valamivel (egy ügyben), felvet valamit valakinek, megbeszél valamit valakivel

take sth/sb on vállal (tenni valamit), magára vesz, elvállal (felelősséget), felvesz valakit/valamit (busz, repülő, hajó)

take to sb/sth megszeret/megkedvel valamit

take to sth menekül valahova/valamihez, folyamodik valamihez, rászokik valamire, rákap valamire, megtanul valamit, begyakorol valamit

take up folytat (előzőleg abbahagyott dolgot)

take up sth elfoglal, igényel (helyet, időt)

take up with sb összebarátkozik valakivel, összeszűri a levet valakivel

Take jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További take példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: take jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha take jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.