structure jelentése magyarul

Structure jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Structure magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

structure jelentése főnév nagyon gyakori

Többes száma: structures

  • rendszer, struktúra (valaminek a felépítése)
  • szerkezet, építmény

structure jelentése ige közepesen gyakori

Ragozása: structures, structuring, structured

  • szervez, felépít, strukturál

structure jelentése példamondatokkal

I'm not satisfied with the structure of this sentence. - Nem vagyok megelégedve ennek a mondatnak a felépítésével.

The new concert hall is a tall, modern, structure. - Az új koncertterem magas, modern szerkezetű.

A concrete structure will usually be sturdier than a wooden one. - A betonszerkezet általában erősebb, mint egy fából készült szerkezet.

The scientist gave a lecture on the structure of the universe. - A tudós előadást tartott az univerzum felépítéséről.

I grasped the entire structure of his argument. - Felfogtam érvelésének teljes szerkezetét.

The school's tallest structure is that water tower. - Az iskola legmagasabb építménye a víztorony.

The main advantage of this book is its convenient structure. - A könyv fő előnye a kényelmes szerkezet.

structure jelentése kifejezésekkel

power structure hatalmi rendszer

Structure jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További structure példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: structure jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha structure jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.