strategy jelentése magyarul

Strategy jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Strategy magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

strategy jelentése főnév gyakori

Többes száma: strategies

  • stratégia

strategy jelentése példamondatokkal

Let's take time out to elaborate a strategy. - Szánjunk időt a stratégia kidolgozására.

The company entered the market with an aggressive pricing strategy. - A cég agresszív árazási stratégiával lépett a piacra.

The threats to this strategy are numerous. - Ezt a stratégiát számos fenyegetés fenyegeti.

All countries need an exit strategy. - Minden országnak kilépési stratégiára van szüksége.

Develop strategies to cope with toxic co-workers. - Stratégiák kidolgozása a mérgező munkatársakkal való megbirkózásra.

Can you share any strategies for improving language pronunciation? - Megosztana valamilyen stratégiát a nyelvi kiejtés javítására?

What strategies do you use to improve your listening comprehension skills? - Milyen stratégiákat alkalmaz hallás utáni szövegértési készségeinek fejlesztésére?

Strategy jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További strategy példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: strategy jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha strategy jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.