stand jelentése magyarul

stand angolul

Stand jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Stand magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

stand jelentése ige nagyon gyakori

Rendhagyó ragozás: past simple: stood, past participle: stood, s3/-ing: stands, standing

 • áll
 • áll valami valahol (épület, tárgy, stb.)
 • áll valahogy (valamilyen szinten, állapotban, helyzetben)
 • bír, kibír (valamit) (károsodás nélkül)
 • jelölteti magát (választáson)
 • áll, vállal (költséget), fizet valakinek valamit

stand jelentése főnév gyakori

Többes száma: stands

 • álláspont, állásfoglalás
 • állvány
 • állomás
 • tribün, lelátó
 • állás, megállás
 • növendék növényállomány, faállomány
 • vadmadár csapat

stand jelentése példamondatokkal

Sociopaths don't let anything stand in their way. - A szociopaták nem hagyják, hogy bármi az útjába álljon.

I don't know if I could stand being away from you. - Nem tudom, kibírnám-e, hogy távol legyek tőled.

He couldn't stand being away from his girlfriend. - Nem bírta távol lenni a barátnőjétől.

I don't know how much longer I can stand this. - Nem tudom meddig bírom még ezt.

He lacked the courage to stand up for her. - Hiányzott neki a bátorsága, hogy kiálljon mellette.

He was so tired that he could hardly stand. - Annyira fáradt volt, hogy alig bírt állni.

Someone I can't stand lent me that book, funny enough. - Valaki, akit ki nem állhatok, kölcsönadta nekem azt a könyvet, elég vicces.

stand jelentése kifejezésekkel

long-standing jelentése: régóta fennálló

free-standing szabadon álló

stand-in jelentése: megállapodás, megegyezés, helyettes, helyettes színész, dublőz, próbababa

stand-alone jelentése: önmagában/függetlenül működőképes (számítógép, szoftver, stb.)

stand-up jelentése: stand-up (komédia), egymásnak feszülő (vita/küzdelem), álló, állva hordott/használt

coat stand ruhafogas, álló ruhafogas

music stand kottapult, kottaállvány, zenekari dobogó, zenekari emelvény

stand-off jelentése: holtpont, zsákutca, holtvágány, eredménytelen tárgyalás

stand-offishness tartózkodás, visszavonultság, rezerváltság, kimértség, zárkózottság, rátartiság, gőg, fennhéjazás

stand-up jelentése: stand-up komédia (viccmesélés), stand-up komédiás (viccmesélés)

standing joke hagyományos tréfa, jól ismert tréfa, állandóan ismételt tréfa

standing order állandó rendelés, folyamatos rendelés

standing room állóhely

standing stone menhir

stand-offish tartózkodó, távolságtartó, visszavonuló, kimért, zárkózott

not stand for sth nem hagy valamit, nem tűr el valamit

stand alone egyedülálló, utolérhetetlen, páratlan

stand aside félreáll, eláll az útból, távol tartja magát valamitől, nem vesz részt valamiben, lemond az állásáról (valaki javára)

stand back (from sth) hátravonul, visszahúzódik, hátrább áll, hátrébb helyezkedik el valamitől, kívülről nézve gondol át egy helyzetet

stand by tétlenül néz valamit, csak ott van és nem tesz semmit (valami ellen), készen áll, készenlétben van

stand by sb (a bajban) valaki mellett áll, kitart valaki mellett

További kifejezések

stand by sth kitart valami mellett (vélemény, döntés, stb.)

stand down (as sth) lemond egy állásról, viszzavonul egy állásról, leszáll a tanúk padjáról (bíróságon)

stand for sth a rövidítése valaminek, a jele/szimbóluma valaminek, támogat valamit (elvet, ügyet, stb.), valaminek a híve

stand in (for sb) beáll valaki helyett, helyettesít valakit

stand off eltávolodik, távol tart magától

stand on túlzottan/kínosan betart (formaságokat, stb.), marad egy útvonalon

stand out (as sth) kitűnik, kimagaslik (sokkal jobb)

stand out (from/against sth) szembeötlik, kiugrik, élesen kirajzolódik

stand over valakit felügyel, valakit közelről figyel, elhalaszt, elnapol valamit; el van halasztva valami

stand sb off távol tart valakit, visszautasít valakit, elbocsát, elküld (munkahelyről), nem foglalkoztat

stand sb up nem megy el a randevúra

stand to fegyverbe!

stand up feláll

stand up (to sth) kiáll (vizsgálatot, stb.), érvényben marad, megállja a helyét (alaposabb vizsgálat, stb. után)

stand up for sb/sth támogat/megvéd/oltalmaz valakit, a pártjára áll valakinek, kiáll valakiért/valamiért

stand up to sb bátran szembeszáll valakivel

stand up to sth ellenálló valaminek, strapabíró (anyag, termék stb.)

Stand jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További stand példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: stand jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha stand jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.