speech jelentése magyarul

Speech jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Speech magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

speech jelentése főnév gyakori

Többes száma: speeches

  • beszéd
  • felszólalás
  • beszélő képesség
  • beszédmód
  • beszédmodor
  • nyelv
  • nyelvjárás
  • szónoklat
  • hang

speech jelentése példamondatokkal

She accompanied her speech with gestures. - Beszédét gesztusokkal kísérte.

Her speech was one of the moments that impressed me. - Beszéde volt az egyik pillanat, amely lenyűgözött.

Free speech is for everybody, with no exceptions. - A szólásszabadság mindenkié, kivétel nélkül.

Only human beings are capable of speech. - Csak az ember képes beszédre.

It was such a boring speech that I fell asleep. - Olyan unalmas beszéd volt, hogy elaludtam.

I'd be delighted if they asked me to give a speech. - Örülnék, ha felkérnének, hogy mondjak beszédet.

I never make a speech without being nervous. - Soha nem beszélek idegeskedés nélkül.

speech jelentése kifejezésekkel

direct speech egyenes beszéd

figure of speech beszédfordulat, szólásmondás

free speech szólásszabadság

indirect speech függő beszéd

part of speech beszédrész, szófaj

reported speech jelentése: függő beszéd

speech-reading szájról olvasás, ajakról való leolvasás

Speech jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További speech példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: speech jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha speech jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.