speak jelentése magyarul

Speak jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Speak magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

speak jelentése ige nagyon gyakori

Rendhagyó ragozás: past simple: spoke, past participle: spoken, s3/-ing: speaks, speaking

  • beszél

speak jelentése példamondatokkal

I think actions speak louder than words. - Szerintem a tettek hangosabban beszélnek, mint a szavak.

It's no use pretending you can't speak French. - Hiába teszed úgy, mintha nem tudsz franciául.

He has the courage to speak up what he thinks right. - Van bátorsága kimondani, amit helyesnek gondol.

I know that you don't know how to speak French. - Tudom, hogy nem tud franciául beszélni.

I don't feel like it's my place to speak up. - Nem érzem, hogy itt a helyem, hogy megszólaljak.

I can understand French, but I don't speak it. - Értek franciául, de nem beszélem.

I wish that I could speak French as fluently as you. - Bárcsak olyan folyékonyan beszélhetnék franciául, mint te.

speak jelentése kifejezésekkel

free-spoken szókimondó, őszinte

plain-spoken nyílt, egyenes, szókimondó

soft-spoken jelentése: halk szavú

well spoken művelt, kifinomult beszédű

speak out hangosan beszél, hangosabban beszél, felemeli a hangját, tagoltan beszél, tagoltabban beszél, érthetően beszél, érthetőbben beszél, kimondja véleményét, megmondja véleményét, őszintén és nyíltan kimondja véleményét, őszintén beszél, nyíltan beszél, semmit sem hallgat el

speak out! hangosabban!

speak up for sb beszél valaki érdekében

Speak jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További speak példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: speak jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha speak jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.