social jelentése magyarul

Social jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Social magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

social jelentése melléknév nagyon gyakori

  • társadalmi
  • szociális
  • társadalmi helyzettel kapcsolatos
  • társasági
  • társas
  • társas, csoportban/kolóniákban élő

social jelentése főnév nem gyakori

  • társasági összejövetel
  • társadalombiztosítás (röv.)

social jelentése példamondatokkal

There are some social practices I just don't understand. - Vannak olyan társadalmi gyakorlatok, amelyeket egyszerűen nem értek.

I'm a very social person, I don't like to be alone. - Nagyon társasági ember vagyok, nem szeretek egyedül lenni.

We must work hard to break down social barriers. - Keményen kell dolgoznunk a társadalmi akadályok lebontásán.

Social securities are not something that should be trifled with. - A társadalombiztosítással nem érdemes foglalkozni.

All social skills could be used for evil purposes. - Minden szociális készséget fel lehet használni gonosz célokra.

Hunger is one of the greatest social miseries. - Az éhség az egyik legnagyobb társadalmi nyomorúság.

The country's main social problem is poverty. - Az ország legfőbb szociális problémája a szegénység.

social jelentése kifejezésekkel

social climber társadalmi törtető

social science társadalomtudomány

social security társadalombiztosítás

social work szociális munka, szociális teendők

social worker szociális gondozó

Social jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További social példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: social jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha social jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.