small jelentése magyarul

Small jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Small magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

small jelentése melléknév nagyon gyakori

Fokozása: smaller, smallest

 • kicsi, kis, kicsiny, apró
 • kicsi, nem elég nagy
 • kis, kevés, nem sok, csekély
 • kicsi (nem kifejlődött, fiatal)
 • jelentéktelen, lényegtelen
 • kis, halk, gyenge
 • kis (vállalkozás, üzlet)
 • kis, nem előkelő

small jelentése főnév kevésbé gyakori

Többes száma: smalls

 • alsónemű, fehérnemű

small jelentése határozószó nem gyakori

 • apróra, kis darabokra
 • kis/csekély méretben/terjedelemben

small jelentése példamondatokkal

He is always complaining about how small his room is. - Mindig panaszkodik, hogy milyen kicsi a szobája.

My savings are so small that they won't last much longer. - A megtakarításaim olyan kicsik, hogy nem tartanak sokáig.

Life is made of small moments that last forever. - Az élet apró pillanatokból áll, amelyek örökké tartanak.

He complained that the room was too small. - Panaszkodott, hogy a szoba túl kicsi.

They returned the shirts because they were too small. - Visszaküldték az ingeket, mert túl kicsik voltak.

Even though it's small, it's still my apartment. - Bár kicsi, mégis az én lakásom.

They're planning a small wedding with family and friends. - Kis esküvőt terveznek a családdal és a barátokkal.

small jelentése kifejezésekkel

small-scale jelentése: kis méretű, kis kiterjedésű

small-time jelentése: kisszerű, nem jelentős, jelentéktelen, másodrendű, piti, kicsiben való, szerény arányú, szerény méretű

small-town jelentése: kisvárosi

small arms kézi lőfegyver

small beer könnyű sör, gyenge sör, jelentéktelen ember, jelentéktelen dolog, bagatell dolog

small change aprópénz, váltópénz

small fry kisemberek, apróságok, gyerekek, tucatemberek, jelentéktelen emberek, jelentéktelen alakok, hétköznapi figurák, kölykök, csemeték, srácok, pockok

small hours éjfél utáni első órák

small intestine vékonybél

small print kis méretű betűvel írott anyag, kis betűs rész (pl. szerződésben)

small talk csevegés

small-mindedness jelentése: kicsinyesség, kicsinyes gondolkodásmód, alantas gondolkodásmód, szűklátókörűség, szűkkeblűség

small-minded jelentése: kicsinyes, kicsinyeskedő, alantas gondolkodású, alantas gondolkodásra valló, szűk látókörű, szűkkeblű

Small jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További small példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: small jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha small jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.