simplify jelentése magyarul

Simplify jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Simplify magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

simplify jelentése ige közepesen gyakori

Ragozása: simplifies, simplifying, simplified

  • leegyszerűsít
  • egyszerűsít

simplify jelentése példamondatokkal

A good writer needs to be able to simplify complicated things. - Egy jó írónak képesnek kell lennie a bonyolult dolgok egyszerűsítésére.

That's why we need to simplify things. - Ezért kell leegyszerűsítenünk a dolgokat.

We spent a lot of time simplifying things? - Sok időt töltöttünk a dolgok egyszerűsítésével?

This small device is a simplified version of the original. - Ez a kis készülék az eredeti egyszerűsített változata.

The explanations are too elaborate and should be simplified. - A magyarázatok túl bonyolultak, és egyszerűsíteni kell őket.

What if Japanese adopted simplified Chinese characters? - Mi lenne, ha a japánok egyszerűsített kínai karaktereket alkalmaznának?

What is the difference between simplified Chinese and traditional Chinese? - Mi a különbség az egyszerűsített kínai és a hagyományos kínai között?

Simplify jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További simplify példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: simplify jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha simplify jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.