shop jelentése magyarul

Shop jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Shop magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

shop jelentése főnév nagyon gyakori

Többes száma: shops

 • bolt
 • üzlet
 • kereskedés
 • műhely
 • munkahely
 • iroda
 • hivatal
 • lakás
 • színház
 • színházi szerződés
 • üzleti dolgok
 • ügyes-bajos dolgok
 • részvények tőzsdei bevezetői

shop jelentése ige közepesen gyakori

Ragozása: shops, shopping, shopped

 • bevásárol
 • járja a boltokat
 • javítóműhelybe ad
 • javítóműhelybe küld
 • üzletbe visz
 • szerződtet
 • alkalmaz
 • felfogad
 • elküld
 • elbocsát
 • hűvösre tesz
 • börtönbe zár
 • börtönbe juttat

shop jelentése példamondatokkal

I'm going to the shop to get some groceries. - Elmegyek a boltba élelmiszerért.

There are more sweets in this shop than in that one. - Ebben az üzletben több édesség van, mint abban.

He went into a shop to buy some groceries. - Bement egy boltba, hogy vegyen néhány élelmiszert.

My mother bought some apples at the fruit shop. - Anyám vett almát a gyümölcsboltban.

Her eyes traveled over all the things in the shop. - Tekintete végigjárta az összes holmit a boltban.

The shop next door was robbed during the night. - A szomszédos üzletet az éjszaka folyamán kirabolták.

Could you please go to the shop and get some bread? - Elmennél a boltba és vennél egy kis kenyeret?

shop jelentése kifejezésekkel

coffee shop kávézó, kávéház

shop assistant eladó, elárusító

shop window kirakat

shopping basket bevásárlókosár

shopping cart bevásárlókocsi

shopping centre bevásárló-központ, üzletközpont

shopping trolley bevásárlókocsi

thrift shop használt ruha bolt

shop-soiled jelentése: agyonfogdosott, elpiszkolódott

shop around körülnéz, körülszaglász, szemügyre veszi a helyet

Shop jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További shop példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: shop jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha shop jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.