set jelentése magyarul

Set jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Set magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

set 1 jelentése ige nagyon gyakori

Rendhagyó ragozás: past simple: set, past participle: set, s3/-ing: sets, setting

 • tesz, letesz
 • valamilyen állapotba juttat
 • beállít (berendezést, készüléket, órát/ébresztőt, stb.)
 • megszilárdul, összeáll, megalvad
 • lemegy, lenyugszik (égitest)
 • beáll (egy irányba/fázisba) (apály, dagály, áramlás)
 • (tüzet) okoz, felgyújt valamit
 • kötődik, megköt (gyümölcs)
 • ül

set 2 jelentése főnév nagyon gyakori

Többes száma: sets

 • készlet
 • elhelyezkedés
 • készülék (rádió, TV, stb.)
 • díszlet
 • berakás (hajé)
 • dugvány, palánta
 • simított vakolás (falon)
 • osztóköz
 • kőlap, kövezőkocka

set 3 jelentése melléknév közepesen gyakori

 • előre megállapított/meghatározott
 • előírásos, előírt
 • változatlan, állandó, kötött
 • szilárd, állhatatos, makacs
 • merev, mozdulatlan
 • (fix) menü
 • kötelező (olvasmány)
 • klisészerű, formális
 • készül valamire
 • kész valamire, felkészült valamire
 • határozottan ellene van
 • eltökélt valamire

set jelentése példamondatokkal

The street had a movie set with cameras and lights. - Az utcán volt egy filmes díszlet kamerákkal és lámpákkal.

You are capable of achieving anything you set your mind to. - Bármit elérhetsz, amire csak gondolsz.

We should set aside two hours to do the whole thing. - Két órát kellene szánnunk az egészre.

You'd best set some money aside for your wedding. - A legjobb, ha félretesz egy kis pénzt az esküvődre.

Did you accidentally take the wrong set of keys? - Véletlenül rossz kulcskészletet vett el?

A plane of tourists set off for America. - Turisták repülője indult Amerikába.

It was six o'clock and the sun was about to set. - Hat óra volt, és a nap lemenni készült.

set jelentése kifejezésekkel

set-up jelentése: felépítés, rendszer, szerkezet, elrendezés, összeállítás, átverés, tőrbe csalás, megrendezett helyzet, bunda, telepítés, indítás

chess set sakk-készlet

jet set divatos üdülőhelyeket látogató nagyvilágiak

place setting teríték

set-aside félretétel, félretevés, művelésből kivonás (termőföldé)

set-off beszámítás, ellenkövetelés, ellentétel, ellentét, kontraszt, elindulás

set-to támadás, harc, ökölharc, csata, verekedés, összecsapás, összeveszés, összekapás, hajtépázás

smart set elegáns társaság, nagyvilági társaság, előkelő világ

tea set jelentése: teakészlet, teáskészlet

close-set jelentése: közelfekvő

deep-set jelentése: mélyen ülő

set (yourself) up (as sb) valamilyen vállalkozást indít

set about sb megtámad valakit

set about sth nekikezd valaminek, hozzáfog valamihez

set forth elindul, elutazik, útnak indul

set in kezdődik, beáll (eső, rossz idő, stb.)

set off elindul, útnak indul (utazásra)

set on/upon sb rátámad valakire

set out elindul, útnak indul, nekilát, nekikezd valaminek, belekezd, belevág valamibe, hozzáfog valamihez, elhatározza magát valamire

set sb against sb ellene hangol valakit, uszít valaki ellen

set sb back sth kerül valakinek valamibe (valamennyi pénzbe)

További kifejezések

set sb down letesz valakit (busz, vonat, stb.)

set sb off (doing sth) valamit kivált valakiből (nevetést, sírást, stb.)

set sb up pénzt ad/biztosít valakinek valamire, pénzzel ellát valakit, erőt ad, feltölt valakit (erővel, energiával), helyrehoz, kelepcébe csal

set sb/sth apart (from sb/sth) megkülönböztet valakit/valamit (valakitől/valamitől)

set sb/sth on sb ráuszít valakire

set sth (off) against sth összehasonlít/szembeállít vmt vmvel, költségként leír valamit (az adóból)

set sth apart (for sth) (valamilyen célra) fenntart valamit

set sth aside félretesz (maga mellé tesz), félretesz, tartalékol, félretesz, figyelmen kívül hagy, elutasít, hatályon kívül helyez (jog)

set sth back (from sth) valamilyen távolságra elhelyez (valamitől) (épületet)

set sth down leír, lejegyez, feljegyez, írásba foglal, meghatároz, megszab valamit (szabályt, elvet, stb.)

set sth forth kijelent, kifejt, előad, előterjeszt

set sth in/into sth besüllyeszt, beilleszt, odarögzít (falhoz, stb.)

set sth off felrobbant valamit, elsüt valamit, működésbe hoz (riasztót), elindít, előidéz, kivált valamit, kiemel valamit, észrevehetőbbé/vonzóbbá tesz valamit

set sth out (szépen) elrendez, bemutat (valamit), kidolgoz, rendszerbe foglal, részletez valamit

set sth up felépít, felállít valamit, tesz, állít, emel valamit valahova (szobrot, gépet, sátrat, stb.), beállít, felállít, beszerel (gépet, berendezést), megszervez valamit, alapít, létrehoz, létesít, elindít, előidéz, kivált valamit

set sth/sb back késleltet, hátráltat valakit/valamit

set to belevág valamibe, nekikezd valaminek

Set jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További set példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: set jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha set jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.