service jelentése magyarul

Service jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Service magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

service jelentése főnév nagyon gyakori

Többes száma: services

 • szolgálat
 • szolgáltatás (postai, banki, egészségügyi, stb.)
 • szertartás, istentisztelet, mise
 • szerviz, szervizelés, karbantartás, javítás
 • étkészlet, teríték, szerviz
 • adogatás, szerva
 • (hivatalos) kézbesítés

service jelentése ige közepesen gyakori

Ragozása: services, servicing, serviced

 • szervizel, karbantart
 • szolgáltat, ellát
 • szolgál (valakit)
 • kamatot fizet
 • párzik, párosodik (állat)
 • meghág

service jelentése példamondatokkal

Some passengers complained about the service. - Néhány utas panaszkodott a szolgáltatásra.

Are you still satisfied with the service here? - Még mindig elégedett az itteni szolgáltatással?

You have to volunteer your service without any money. - Önként kell felajánlania szolgálatát pénz nélkül.

I'm not satisfied with that company's service. - Nem vagyok elégedett a cég szolgáltatásával.

It's really a very valuable and needed service. - Ez valóban nagyon értékes és szükséges szolgáltatás.

Our cat has complaints about the service. - Macskánknak panaszai vannak a szolgáltatással kapcsolatban.

I thought it was a beautiful funeral service. - Szerintem gyönyörű temetési szertartás volt.

service jelentése kifejezésekkel

in-service a szakmát gyakorlóknak szánt (továbbképzés), használható, használatban levő

self-service jelentése: önkiszolgáló

active service tényleges szolgálat

civil service közszolgálat, közigazgatás, köztisztviselői kar

dinner service porcelánedények, étkészlet

fire service tűzvédelem, tűzoltás, tűzoltóság, tűzoltók

selective service kötelező katonai szolgálat, általános hadkötelezettség, újoncozási szolgálat

self-service jelentése: önkiszolgálás

service charge kiszolgálási díj

service club önsegítő társaság, önsegítő érdekszövetkezet, helyőrségi klub

service road bekötőút

service station benzinkút, töltőállomás, szervizállomás

Service jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További service példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: service jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha service jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.