sentence jelentése magyarul

Sentence jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Sentence magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

sentence jelentése főnév gyakori

Többes száma: sentences

  • mondat
  • ítélet

sentence jelentése ige közepesen gyakori

Ragozása: sentences, sentencing, sentenced

  • elítél

sentence jelentése példamondatokkal

If this is not a sentence, it should be deleted. - Ha ez nem egy mondat, akkor törölni kell.

I don't understand this sentence at all. - Egyáltalán nem értem ezt a mondatot.

Write a sentence containing three verbs. - Írj egy három igét tartalmazó mondatot!

I don't know anything, for I am just a sentence. - Nem tudok semmit, mert csak egy mondat vagyok.

Are you sure you translated the sentence correctly? - Biztos, hogy jól fordította le a mondatot?

There can never be a sentence that has too many translations. - Soha nem létezhet olyan mondat, amelynek túl sok fordítása van.

Can I finish my sentence without you interrupting me? - Befejezhetem a mondatomat anélkül, hogy félbeszakítanál?

sentence jelentése kifejezésekkel

complex sentence összetett mondat

Sentence jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További sentence példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: sentence jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha sentence jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.