send jelentése magyarul

Send jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Send magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

send jelentése ige nagyon gyakori

Rendhagyó ragozás: past simple: sent, past participle: sent, s3/-ing: sends, sending

 • küld
 • elküld
 • vet
 • hajít
 • repít
 • hajt
 • kegyesen megad
 • megajándékoz
 • ellát
 • felfelé nyomódik
 • felemelődik
 • erősen bukdácsol

send jelentése példamondatokkal

Take down those curtains and send them to be cleaned. - Vegye le a függönyöket, és küldje el megtisztítani.

You've never forgotten to send your mother a birthday present. - Soha nem felejtett el születésnapi ajándékot küldeni édesanyjának.

Could you send me more details by email? - Tudnál küldeni nekem további részleteket e-mailben?

No worries, I will send you to the elevator. - Ne aggódj, elküldöm a lifthez.

Strange, why can't I send any mail to your mail box? - Furcsa, miért nem tudok levelet küldeni a postafiókjába?

They have never forgotten to send their mom a birthday present. - Soha nem felejtettek el születésnapi ajándékot küldeni anyukájuknak.

Don't send an email when you're feeling upset or angry. - Ne küldjön e-mailt, ha ideges vagy dühös.

send jelentése kifejezésekkel

send-off jelentése: búcsú, búcsúztató, útnak indítás

send-up jelentése: kigúnyolás, paródia

heaven-sent égből pottyant, gondviselés-küldötte

send down eltanácsol, kitilt, elküld, leszállít, csökkent

send for érte küld, hívat, hozat, kéret, kerestet

send in beküld, benyújt

send off elküld, elbocsát, elkerget, elbúcsúztat

send on továbbít, utána küld

send out kiküld, kibocsát, szétküld

send up felküld, felereszt, felhajít, felhajt (árat), növel, emel, kifiguráz

Send jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További send példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: send jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha send jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.