secretly jelentése magyarul

Secretly jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Secretly magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

secretly jelentése határozószó közepesen gyakori

  • titokzatosan
  • diszkréten

secretly jelentése példamondatokkal

I've been secretly in love with her for years. - Évek óta titokban szerelmes vagyok belé.

The conversation was secretly recorded and used as evidence. - A beszélgetést titokban rögzítették és bizonyítékként használták fel.

I'm secretly in love with someone else's wife. - Titokban szerelmes vagyok valaki más feleségébe.

I know who you're secretly in love with. - Tudom, kibe vagy titokban szerelmes.

He won't admit it, but he's secretly in love with her. - Nem vallja be, de titokban szerelmes belé.

They continued to export goods secretly. - Titokban folytatták az áruexportot.

Even during work, I secretly indulge my Internet addiction. - Munka közben is titokban hódolok internetfüggőségemnek.

Secretly jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További secretly példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: secretly jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha secretly jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.