school jelentése magyarul

School jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. School magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

school 1 jelentése főnév nagyon gyakori

Többes száma: schools

 • iskola
 • iskolai oktatás
 • iskolaépület
 • (az egész) iskola (tanárok és diákok)
 • tanítás, tanítási idő
 • oktatóintézmény
 • egyetem
 • tagozat
 • kar, fakultás
 • iskola, irányzat
 • vizsgáztató- és előadóterem/-épület
 • záróvizsga
 • szerencsejátékos csapat, kártyatársaság
 • ivótársaság

school 1 jelentése ige kevésbé gyakori

Ragozása: schools, schooling, schooled

 • iskolába járat, iskoláztat, taníttat
 • tanít, nevel, oktat valamire
 • lovat iskoláz/idomít

school 2 jelentése főnév nagyon gyakori

Többes száma: schools

 • raj, halraj

school 2 jelentése ige kevésbé gyakori

Ragozása: schools, schooling, schooled

 • rajzanak, vonulnak (halak)

school jelentése példamondatokkal

I heard that he was bullied at the school. - Azt hallottam, hogy zaklatták az iskolában.

I can't go to school today because I'm sick. - Nem tudok ma iskolába menni, mert beteg vagyok.

They accompanied the children to school. - Elkísérték a gyerekeket az iskolába.

We were the two tallest guys in our school. - Mi voltunk a két legmagasabb srác az iskolában.

She participates in many school activities. - Számos iskolai tevékenységben vesz részt.

We tidied up our classroom after school. - Iskola után rendet tettünk az osztálytermünkben.

I looked after the rabbits when I was at school. - Iskola koromban vigyáztam a nyulakra.

school jelentése kifejezésekkel

school-leaver jelentése: végzős

Sunday school vasárnapi iskola

boarding school internátus, nevelőintézet, kollégium

church school felekezeti iskola

driving school autósiskola

elementary school általános iskola (első 6/8 iskolaév), elemi iskola (5-13 éves kor között)

finishing school jelentése: leányiskola

grade school elemi iskola, általános iskola

high school középiskola

junior school általános iskolások, elemisták, kicsik

medical school orvosi egyetem, orvosi fakultás, orvosi kar

middle school középiskola

night school esti iskola, esti tagozat

nursery school óvoda, kisdedóvó, dedó

prep school előkészítő iskola, előkészítő magániskola, előkészítő tanfolyam

preparatory school előkészítő magániskola

primary school általános iskola alsó tagozata (5-11 éves korig)

private school magániskola

public school előkelő bentlakásos iskola

school age iskolaköteles kor, tanköteles kor

summer school nyári időszámítás

További kifejezések

upper school felső tagozat

School jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További school példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: school jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha school jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.