run jelentése magyarul

Run jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Run magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

run jelentése ige nagyon gyakori

Rendhagyó ragozás: past simple: ran, past participle: run, s3/-ing: runs, running

 • fut, szalad, rohan
 • fut, futtat valamerre
 • folyik
 • húz (vezetéket, stb.), húzódik, elnyúlik (valamerre) (út, stb.)
 • jár, közlekedik (rendszeres járat)
 • futtat, vezet (üzletet, stb.)
 • jár, működik, megy, üzemel (gép)
 • tart valameddig
 • valamilyen szintre/állapotba jut/kerül
 • indul (választáson)
 • közöl, lehoz (cikket); közlik, lehozzák
 • csempészik
 • kerül valamibe (valamennyi pénzbe)

run jelentése főnév gyakori

Többes száma: runs

 • futás, rohanás, szaladás
 • járat
 • alkalom, lehetőség valamire
 • sorozat, széria (szerencse-, stb.)
 • (hirtelen) nagy kereslet
 • a tipikus/szokásos/átlagos/normális valaki/valami
 • (havas) pálya (sí-, ródli-, bob-, stb.)
 • udvar, kifutó (háziállatoknak)
 • találat (krikettben/baseball-ban egy pont)
 • felfutott szem (harisnyán)
 • megfolyás (festéké)
 • hasmenés
 • hajlat (hajó víz alatti részéé)

run jelentése példamondatokkal

The escaped prisoners are still on the run. - A szökött foglyok még mindig szökésben vannak.

Losses will run into millions of dollars. - A veszteségek több millió dollárra rúgnak.

Have you ever run into someone you met on the Internet? - Találkoztál már valakivel, akivel az interneten találkoztál?

Don't ever run away from me like that again. - Soha többé ne menekülj előlem így.

The coach made the players run five miles a day. - Az edző napi öt mérföldet futott a játékosokkal.

The cat came near being run over by a truck. - A macskát majdnem elgázolta egy teherautó.

Today is a good day to run on the beach. - Ma jó nap futni a tengerparton.

run jelentése kifejezésekkel

run-up jelentése: roham, nekifutás (sp.), rárepülés, vonulás (lazacé)

run-off jelentése: második forduló, döntő, rájátszás, elfolyás, lefolyás, hordalék (eső)

long-running jelentése: hosszú ideje/ideig folytatódó/tartó

short-run rövidtávú

run-in jelentése: utólag beillesztett, hajrá, finis, betoldás, bejáratás, összetűzés, veszekedés, verekedés

also-ran helyezetlen (versenyző), értéktelen/hasznavehetetlen/jellegtelen személy/tárgy

chicken run baromfiudvar

dry run gyakorlórepülés, célrepülés előtti próbarepülés, próbajárat

home run hazafutás (baseballban)

run-through (szính.) átfutás szerepen, olvasópróba

running commentary folyamatos szövegkommentár, helyszíni közvetítés

running mate felvezető ló, helyettesi posztra pályázó jelölt

running sore gennyedő seb, nyílt seb

running stitch előöltés

running water vezetékes víz, folyóvíz (csapból)

run-of-the-mill jelentése: átlagos, középszerű

run across sb/sth összeszalad/összefut, beleszalad valakibe (találkoznak)

run after sb szalad valaki után (átv.)

run after sb/sth szalad valaki/valami után (próbálja megfogni)

run against nekiszalad valakinek

run along futás! szedd a lábad! tűnj el! (gyereknek)

További kifejezések

run around with valakivel szaladgál, barátkozik/sok időt tölt valakivel

run at sb (támadólag) nekirohan valakinek, ráront vkre

run away (from sb/...) elrohan, elszalad valahonnét, elmenekül, elszökik valahonnét

run away from sth elfut/elszalad valami elől (átv.)

run away with sth fölényesen megnyer, elhisz/bevesz valamit

run away with you elfog, elragad (érzés)

run away/off with sb | run away/off (together) lelép/meglép valakivel, valakivel együtt lép le (házastársat elhagy valakiért)

run back over sth újra átgondol/megvitat valamit

run down kimerül (pl. elem), leáll, fokozatosan leromlik/csökken

run into sb belefut valakibe, összefut valakivel (találkozik valakivel)

run into sb/sth belerohan valamibe, nekimegy valaminek, összeütközik valamivel

run into sth beleszalad (rossz időbe, ködbe, stb.), beleszalad, beleütközik (problémába), rúg valamire, elér (egy mennyiséget/szintet)

run off kifolyik, kicsordul, kifut, túlfolyik

run off with sth meglóg/meglép/lelép valamivel (ellop valamit)

run on továbbfolytatódik, (a szükségesnél/vártnál) tovább tart

run on sth foglalkozik valamivel, valami körül forog (gondolat, beszélgetés, stb.), működik valamivel (energiaforrás)

run out elfogy, kifogy, kimerül (készlet), lejár, érvénytelenné válik (szerződés, megállapodás, stb.)

run out (of sth) kifogy valamiből, elfogy/kifogy valamije

run out on sb elhagy valakit (partnert, szeretőt, stb.)

run over kicsordul, túlcsordul, kifut

run over sth átfut, átnéz valamit, átszalad (gyakorlaton)

run sb in bevisz/letartóztat valakit

run sb through leszúr, átdöf, keresztülszúr valakit

run sb/sth down elgázol, elüt valakit (jármű/járművel), leszól, kritizál, ócsárol, rátalál valakire/valamire, megtalál valakit/valamit

run sb/sth over elüt, elgázol valakit, keresztülgázol, átmegy valakin/valamin

run sth by/past sb megmutat/megemlít valamit valakinek (véleményezésre)

run sth down lemerít (elemet), leállít valamit, fokozatosan leront/csökkent

run sth in bejárat (autót, új rendszert, stb.)

run sth into sb/sth belerohan valamivel valamibe, nekimegy valamivel valaminek

run sth off lehúz, lemásol (másológépen), lefuttat (versenyt), kifolyat

run sth up hagy növekedni (adósságot), gyorsan összeállít, sebtiben összeüt (ruhát), felhúz, felvon (zászlót)

run through sth keresztülszalad, átszalad, átfut, átsző valamit, mindenhol jelen van, átszalad, átfut, átnéz valamit, elvégez, tesz, gyakorol valamit, gyorsan elkölt/nyakára hág/elpazarol/elszór (pénzt)

run to sth rúg (valamennyire), kitesz valamennyit, futja valamire

run up against sth ütközik, beleütközik valamibe (átv.) (problémába, ellenállásba, stb.)

run with valakivel szaladgál, barátkozik/sok időt tölt valakivel

Run jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További run példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: run jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha run jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.