round jelentése magyarul

Round jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Round magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

round jelentése határozószó nagyon gyakori

 • körbe, körben (körmozgás)
 • körül, körbe, mindenfelé
 • körbe, körül (körbe mindenhova/mindenkinek)
 • körbe, ellenkező irányba
 • elfordulva (más irányba)
 • (valamihez viszonyított) irányba
 • valamit körbevéve
 • körben (kerület megadása)
 • át (a másik végére/felére valaminek)
 • (tájékozódási képesség kifejezése)
 • át (látogatóba valakihez)
 • mindenfelé, céltalanul
 • köré/mellé állva (támogatást nyújtva/közösséget vállalva valamiben)

round jelentése elöljárószó nagyon gyakori

 • körül, köré (köralakban elhelyezkedve)
 • valami körül/köré (átv.)
 • körbe, körben (valamit/valakit körülvéve)
 • valaki köré (átölelve)
 • körben (elhaladva) (sarkon, akadály mellett, stb.)
 • túl, a másik oldalán (saroknak, akadálynak, stb.)
 • valahol megütve, megcsapva
 • körbe, körül (szerte, mindenfelé)

round jelentése főnév gyakori

Többes száma: rounds

 • karika, kör
 • körbelátogatás
 • kör, forduló (egy sorozat része)
 • körforgásban végzett tevékenységek
 • kördal, körének, kánon
 • kenyérszelet
 • lőszer, lövedék (egy lövésre)

round jelentése melléknév gyakori

Fokozása: rounder, roundest

 • kerek, kör alakú
 • kör-
 • kerekített, lekerekített
 • előre hajló (vállak)
 • gömbölyű
 • gömbölyded, kerekded, kövérkés, dundi
 • gömbölyített, legömbölyített
 • gazdag, telt (hang)
 • kerekített (szám)
 • kereken/pontosan valamennyi (szám)
 • kerek, jelentős (pénzösszeg)
 • őszinte, nyílt, kerek

round jelentése ige közepesen gyakori

Ragozása: rounds, rounding, rounded

 • megkerül valamit
 • kerekít (számot)
 • gömbölyít, legömbölyít
 • kerekít, lekerekít, kikerekít
 • kerekedik, kikerekedik
 • gömbölyödik
 • kerekítve ejt (hangot)

round jelentése példamondatokkal

This mountain is covered with snow all year round. - Ezt a hegyet egész évben hó borítja.

I've invited my neighbours round to dinner. - Meghívtam a szomszédaimat vacsorázni.

We're just going round in circles without getting anywhere. - Csak körbe-körbe megyünk anélkül, hogy bárhová is jutnánk.

He was tired from walking round museums. - Fáradt volt a múzeumokban való sétálástól.

All sorts of rumours about him were going round. - Mindenféle pletyka keringett róla.

She had a round nose when she was little. - Kicsi korában kerek orra volt.

After I graduated, I spent two years travelling round the world. - A diploma megszerzése után két évet töltöttem a világ körüli utazással.

round jelentése kifejezésekkel

round-up jelentése: domborodás, felhajtás, összeterelés, összefogdosás, razzia, rendőrhajsza

all-round jelentése: sokoldalú, átfogó, minden területre kiterjedő

year-round egész éven át tartó

merry-go-round jelentése: körhinta

round robin kérvény sok aláírással

round trip oda-vissza út, oda-vissza utazás, körutazás

whip-round jelentése: gyűjtés (pénzé valamire)

round-eyed kerek szemű, nagy szemű, tágra nyílt szemű

well rounded dundi, gömbölyded (valaki), kerek (személyiség), kerek, jól kerekített (mondat)

bring sb round magához térít, eszméletre hoz, feléleszt

bring sb round (to ...) valakihez visz valakit, valaki házába/otthonába visz valakit

bring sb round (to sth) meggyőz valakit valamiről, megnyer, megtérít valakit

bring sth round to sth ráterel (egy témára)

come around/round magához tér, feléled, (ismét) elérkezik/eljön/itt az ideje

come around/round (to ...) benéz/betér/beugrik (látogatóba)

come around/round (to sth) véleményt változtat, meggondolja magát, jobb belátásra jut

get round/around sb levesz valakit a lábáról, leszerel valakit, meglágyítja a szívét valakinek, rávesz valakit

get round/around sth megold, elintéz valamit

get round/around to sth időt talál valamire, időt tud szakítani valamire, sort tud keríteni valamire

go around/round forog, körben jár, elég/futja mindenkinek, gyakran valamilyen, gyakran viselkedik valahogy, kézről-kézre jár, körben jár

go around/round (to ...) benéz/beugrik valahova/valakihez

További kifejezések

hand sth around/round körülkínál, körbead valamit

look around/round körülnéz, körültekint

look around/round (sth) körülnéz/körbenéz valahol

look around/round for sth körülnéz valami után, mindenfelé keres valamit

look round hátranéz, hátrafordul

round on sb váratlanul rátámad/nekitámad valakinek (verbálisan), leszid, megszid valakit

round sb/sth up összegyűjt, összeterel (embereket/állatokat), összefogdos, összeszed, nyakon csíp (rendőrség razzián bűnözőket)

round sth off (with sth) teljessé tesz, befejez valamit valamivel, lekerekít, legömbölyít, letompít (élet)

round sth out teljessé tesz

show sb around/round (sth) körülvezet, kalauzol valakit

take sb around/round körbevisz valahol valakit (megmutat valamit valakinek)

talk around/round sth általánosságokat mond, kertel, kerülgeti a lényeget

talk sb round (to sth) rábeszél/rávesz valakit (valamire), meggyőz valakit (valamiről)

turn around/round | turn sb/sth around/round megfordul, hátrafordul, megfordít, hátrafordít

turn around/round | turn sth around/round jó útra térül/térít, rendbe jön, javul valami, rendbe hoz valamit, javít valamin

wheel round kanyarodik, körbefordul, hirtelen hátrafordul, megfordul, szembefordul, visszafordul, megpenderül

work around/round lassan rátér (egy témára)

wrap sth round sth begöngyöl valamit valamivel, becsavar valamit valamivel

Round jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További round példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: round jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha round jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.