room jelentése magyarul

Room jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Room magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

room jelentése főnév nagyon gyakori

Többes száma: rooms

  • hely (valaminek/valamihez)
  • férőhely
  • tér, mozgástér, alkalom, lehetőség valamire
  • szoba
  • terem
  • a szobában levő emberek
  • (bérelt) lakás

room jelentése ige nem gyakori

Ragozása: rooms, rooming, roomed

  • társbérletben lakik
  • társbérletet/szobát nyújt

room jelentése példamondatokkal

I don't like the way you decorated this room. - Nem tetszik, ahogy berendezted ezt a szobát.

Please don't take the documents out of this room. - Kérjük, ne vigye ki az iratokat ebből a szobából.

There sure are a lot of mosquitoes in this room. - Biztosan sok szúnyog van ebben a szobában.

He entered the room followed by his girlfriend. - Belépett a szobába, majd a barátnője.

Two sockets are not enough for a meeting room. - Két aljzat nem elég egy tárgyalóteremhez.

There are four pieces of furniture in the room. - A szobában négy darab bútor található.

That garage has room for two automobiles. - A garázsban két autónak van hely.

room jelentése kifejezésekkel

boiler room kazánház

consulting room jelentése: rendelő

dining room ebédlő, étkező, étterem (pl. szállodáé)

drawing room fogadószoba, társalgó, szalon

dressing room öltöző

engine room gépterem, gépműhely, gépcsarnok, gépház

fitting room próbaterem

living room nappali (szoba)

locker room szekrényes öltöző

morning room nappali, nappali szoba

reading room olvasóterem

rooming house penzió, albérlők háza, albérleti szobákat kiadó ház

rumpus room játszó szoba

sitting room nappali

standing room állóhely

tea room teázó, teázóhelyiség, nyilvános illemhely, nyilvános vizelde

waiting room váróterem

Room jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További room példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: room jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha room jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.