right jelentése magyarul

Right jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Right magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

right jelentése melléknév nagyon gyakori

Fokozása: righter, rightest

 • helyes
 • becsületes
 • igazságos, jogos
 • helyes, igaz
 • igaza van
 • kellő
 • megfelelő, alkalmas
 • (tarsadalmilag) fontos, előkelő
 • jó, kielégítő
 • jobb oldali
 • kész, teljes, abszolút
 • jobboldali (politika)

right jelentése határozószó nagyon gyakori

 • egészen, teljesen (hangsúlyozás)
 • pontosan (valahol/valamikor)
 • közvetlenül, mindjárt
 • azonnal
 • nagyon
 • helyesen, jól
 • megfelelően
 • jobbra
 • jobb oldalon

right jelentése főnév nagyon gyakori

Többes száma: rights

 • a jó, a helyes
 • jog valamihez
 • forgalmazási jog
 • jobb oldal
 • jobb kéz felőli irány
 • jobb térfél (sportpályán)
 • jobbszárny
 • jobbra fordulás
 • jobbra eső utca/bejárat
 • jobb ököl
 • jobbkezes ütés (box)
 • jobboldal (politika)

right jelentése ige nem gyakori

Ragozása: rights, righting, righted

 • felegyenesedik
 • visszatér a normál/eredeti helyzetébe
 • visszatérít a normál/eredeti állapotba
 • jóvátesz, helyrehoz
 • jóvátételt szolgáltat

right jelentése indulatszó nem gyakori

 • jó! rendben! (egyetértés kifejezése)

right jelentése példamondatokkal

You don't think this is the right way, do you? - Nem gondolja, hogy ez a helyes út, igaz?

I don't think that that was the right thing to do. - Nem hiszem, hogy ez volt a helyes lépés.

I don't really have time to do that right now. - Most nincs igazán időm erre.

Two wrongs don't make a right, but three lefts do. - Két rosszból nem lesz jobb, de három balból igen.

I don't want to talk about this right now. - Nem akarok most erről beszélni.

You don't have any plants or animals, right? - Nincsenek növényei vagy állatai, igaz?

I'm getting dressed right after I eat breakfast. - Reggeli után rögtön felöltözök.

right jelentése kifejezésekkel

all right jól, rendben (megfelelő módon/mértékben); elég jól, biztosan, egyértelműen, nyilvánvalóan, kétséget kizáróan (bizonyosság hangsúlyozása)

all right elég jó, megfelelő, jól van (nem beteg, sérült, stb.), jó, rendben van (engedély kérése/adása valamire)

right-angled derékszögű

civil rights polgárjogok, politikai jogok, magánjog

right angle derékszög

right of way elsőbbség (közl.)

right-hand man jobb oldalon álló ember, jobb szárnyon álló ember, jobb keze valakinek, bizalmi ember, nélkülözhetetlen ember

right-minded józan gondolkozású, épeszű

self-righting önigazító, önegyengető, önbeálló, állékony

all right jó, rendben (egyetértés javaslattal/kéréssel; egyetértés/jóváhagyás kérése)

Right jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További right példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: right jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha right jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.