resource jelentése magyarul

Resource jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Resource magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

resource jelentése főnév nagyon gyakori

Többes száma: resources

  • forrás
  • végső eszköz
  • menedék
  • mentsvár
  • kikapcsolódás
  • pihenés
  • szórakozás
  • találékonyság
  • leleményesség

resource jelentése példamondatokkal

The one resource more precious than any other was land. - Minden másnál értékesebb erőforrás a föld volt.

Our attention is the most precious resource. - Figyelmünk a legértékesebb erőforrás.

You can use the textbook as a resource for the homework. - A tankönyvet a házi feladat forrásaként használhatja.

A human's most valuable resource is time. - Az ember legértékesebb erőforrása az idő.

I use the Internet as a resource for my research. - Kutatásom forrásaként az internetet használom.

The resources accumulated before the war have been depleted. - A háború előtt felhalmozott források kimerültek.

Online dictionaries are very useful resources. - Az online szótárak nagyon hasznos források.

resource jelentése kifejezésekkel

human resources jelentése: munkaerő, vállalati személyi állomány, munkaügy, munkaügyi osztály

natural resources természeti kincsek

Resource jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További resource példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: resource jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha resource jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.