report jelentése magyarul

Report jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Report magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

report jelentése főnév nagyon gyakori

Többes száma: reports

 • jelentés, beszámoló
 • jegyzőkönyv
 • tudósítás, riport
 • (iskolai) bizonyítvány, tanulmányi értesítő
 • döntvénytár
 • híresztelés
 • szóbeszéd
 • durranás, dörrenés, dördülés (robbanásé, puskáé, agyúé, stb.)
 • jelentő, beszámolással tartozó (dolgozó)
 • hír, hírnév

report jelentése ige nagyon gyakori

Ragozása: reports, reporting, reported

 • beszámol valamiről
 • tudósít, hírt ad valamiről
 • értesül valamiről
 • jelent, bejelent (hatóságnak)
 • jelentést tesz valamiről
 • előterjeszt (törvényjavaslatot)
 • jelentkezik, lejelentkezik (megérkezéskor, valamire készen, stb.)
 • újra munkára/szolgálatra jelentkezik
 • jelent valakinek, felel valakinek (felettesnek)

report jelentése példamondatokkal

You have to hand in your report on Monday. - Hétfőn kell leadnia bejelentését.

I'd like you to translate this report into French. - Szeretném, ha ezt a jelentést lefordítaná franciára.

Unfortunately, the report is only too true. - Sajnos a jelentés túlságosan is igaz.

If you want to read the full report, visit our website. - Ha el szeretné olvasni a teljes jelentést, látogassa meg weboldalunkat.

The weather report says we'll get three inches of snow. - Az időjárás-jelentés szerint három centi hó fog esni.

I've been working on this report since Monday. - Hétfő óta dolgozom ezen a jelentésen.

You must have the report done by Monday. - A jelentést hétfőig kell elkészíteni.

report jelentése kifejezésekkel

report card bizonyítvány, tanulmányi értesítő, iskolai értesítő

reported speech jelentése: függő beszéd

report back újra jelentkezik (munkára)

report back (on sth) (to sb) visszajelez, jelentést tesz valamiről

report to sb jelent valakinek, felel valakinek (valaki irányítása alá tartozik)

Report jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További report példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: report jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha report jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.