read jelentése magyarul

Read jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Read magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

read jelentése ige nagyon gyakori

Rendhagyó ragozás: past simple: read, past participle: read, s3/-ing: reads, reading

 • olvas
 • elolvas
 • tanulmányokat folytat
 • magyaráz
 • megmagyaráz
 • értelmez
 • megfejt
 • leolvas
 • jelez
 • mutat
 • valamilyen benyomást kelt
 • valahogyan hat
 • hangzik

read jelentése főnév nem gyakori

Többes száma: reads

 • olvasott
 • olvasás
 • olvasással eltöltött idő
 • olvasással töltött idő
 • felolvasott

read jelentése példamondatokkal

After having read for two hours, he feels tired. - Két óra olvasás után fáradtnak érzi magát.

I've read three books since last Monday. - Három könyvet olvastam el múlt hétfő óta.

I don't read as many books as I used to. - Nem olvasok annyi könyvet, mint régen.

Don't you have anything better to do than read this garbage? - Nincs jobb dolga, mint elolvasni ezt a szemetet?

I wanted to buy a book to read on the plane. - Egy könyvet akartam venni, amit a repülőn olvashatok.

After watching the movie, I wanted to read the book, too. - A film megtekintése után a könyvet is el akartam olvasni.

I'll read you the poem I wrote just now. - Felolvasom neked azt a verset, amit most írtam.

read jelentése kifejezésekkel

lip-read jelentése: szájról olvas

reading list elolvasandó könyvek jegyzéke

reading room olvasóterem

speech-reading szájról olvasás, ajakról való leolvasás

thought-reading gondolatolvasás

well read olvasott, művelt

read through átolvas

Read jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További read példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: read jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha read jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.