rate jelentése magyarul

Rate jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Rate magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

rate jelentése főnév nagyon gyakori

Többes száma: rates

 • arány, arányszám
 • mérték, fok, mérv
 • ár, árfolyam
 • szint
 • sebesség, gyorsaság
 • díj, díjtétel, díjszabás, tarifa
 • árszabás
 • szoba ára (hotelben)
 • községi/helyi adó, pótadó
 • osztály, rang
 • kamatláb

rate jelentése ige közepesen gyakori

Ragozása: rates, rating, rated

 • becsül, értékel
 • megadóztat, adót vet ki
 • valahova sorol, valaminek tekint
 • valaminek számít
 • valamilyen osztályba tartozik/sorolják
 • megdorgál, lehord, leszid

rate jelentése példamondatokkal

I will try to solve the problem at any rate. - Mindenesetre megpróbálom megoldani a problémát.

At this rate, we'll have to change the schedule. - Ennél az ütemnél módosítanunk kell a menetrendet.

He lends money at a high rate of interest. - Pénzt ad kölcsön magas kamattal.

At any rate, the party will have to be cancelled. - Mindenesetre a partit le kell mondani.

At any rate, if you learn English, study it thoroughly. - Mindenesetre, ha megtanulsz angolul, tanuld meg alaposan.

At any rate, he was satisfied with the results. - Mindenesetre elégedett volt az eredménnyel.

We are losing languages at a rate of one every fortnight. - Kéthetente egy nyelvet veszítünk.

rate jelentése kifejezésekkel

first-rate elsőrendű, első osztályú

second-rate jelentése: másodrendű, másodosztályú

bank rate leszámítolási kamatláb

base rate alapbér

discount rate leszámítolási kamatláb

exchange rate tőzsdei árfolyam, átváltási árfolyam, beváltási árfolyam, valutaárfolyam

flat rate átalánydíj, átalányár, egységes díjszabás

third-rate harmadrangú

Rate jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További rate példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: rate jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha rate jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.