question jelentése magyarul

Question jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Question magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

question jelentése főnév nagyon gyakori

Többes száma: questions

 • kérdés
 • kétség, kétely
 • kétkedés
 • (vitás) kérdés, probléma

question jelentése ige gyakori

 • kikérdez
 • kérdéseket tesz fel
 • kihallgat
 • kétségbe von, vitat
 • megkérdőjelez
 • kételkedik valamiben
 • kifogásol valamit

question jelentése példamondatokkal

That's something most of us don't question. - Ez az, amit a legtöbben nem kérdőjelezzünk meg.

I pretended that I didn't hear the question. - Úgy tettem, mintha nem hallottam volna a kérdést.

This question has preoccupied me for a long time. - Ez a kérdés már régóta foglalkoztat.

I don't really understand your question. - Nem igazán értem a kérdését.

At last, we succeeded in solving the question. - Végre sikerült megválaszolnunk a kérdést.

Why did you leave out the first question in the exam? - Miért hagyta ki az első kérdést a vizsgán?

That's a question we've all been asking ourselves. - Ezt a kérdést mindannyian feltettük magunknak.

question jelentése kifejezésekkel

cross-question jelentése: keresztkérdéseket tesz fel

leading question célzatos kérdés, sugalmazó kérdés, irányító kérdés, befolyásoló kérdés, szuggeráló kérdés

question mark kérdőjel

question tag simuló kérdés

Question jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További question példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: question jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha question jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.