pull jelentése magyarul

Pull jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Pull magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

pull jelentése ige nagyon gyakori

Ragozása: pulls, pulling, pulled

 • húz, meghúz
 • ránt, megránt
 • von
 • húz, cibál (hajat, stb,)
 • kihúz, kiránt
 • húz, vontat (kocsit, stb.)
 • tép, szakít, szed (átv. is)
 • evez

pull jelentése főnév kevésbé gyakori

Többes száma: pulls

 • húzás, rántás
 • vonzás, vonzóerő
 • evezés
 • evezőcsapás
 • (nagy) korty, slukk
 • fogantyú, húzófogantyú
 • előny
 • kefelevonat

pull jelentése példamondatokkal

I knew it might take a lifetime to pull it off. - Tudtam, hogy egy életbe telhet, amíg kihúzom.

Grass doesn't grow faster if you pull it. - A fű nem nő gyorsabban, ha húzod.

There wasn't anywhere to pull of the road and park. - Nem volt hol lehúzni az útról és parkolni.

The truck can pull your car out of the mud. - A teherautó ki tudja húzni autóját a sárból.

No matter what you do, don't pull this rope. - Nem számít, mit csinál, ne húzza ezt a kötelet.

You need to calm down and pull yourself together. - Le kell nyugodnod és összeszedned magad.

It's his job to pull the weeds in the garden. - Az ő dolga a gaz kiszedése a kertben.

pull jelentése kifejezésekkel

pull-out jelentése: kihúzható, kinyitható képes melléklet, leporelló, kivonás (katonai alakulatoké)

pull-in hirtelen megállás

pull-up jelentése: fekvőtámasz

pulling power húzóerő, vonóerő, húzóteljesítmény, vonóteljesítmény

pull apart szétszakít, szétválaszt

pull at húz, szippant

pull away elhúz, széthúz, elevez

pull back visszahúz, visszavonul

pull down lerombol, lebont, legyengít, lever, letör, leenged, lehúz

pull in behúz, csökkent, leszállít, összébb húzza magát, meghúz, letartóztat, beevez, befut (vonat)

pull off lehúz, levesz, valamit sikerre juttat, megnyer, elevez (valahonnan)

pull on ráhúz, felhúz, felvesz, maga felé húz, ránt, von

pull out kihúz (fogat), kinyújt, elnyújt, kievez, kigördül (állomásról vonat)

pull over föléje húz, áthajt, átevez

pull sth off sth lehúz valamit valamiről, levesz valamit valamiről, leránt valamit valamiről, letép valamit valamiről, leszakít valamit valamiről

pull through átsegít, meggyógyít, talpra állít, meggyógyul, talpra áll, megállja a helyét, győz

pull together együttműködik

pull up felhúz, kitép (növényt, hajszálat), megállít, visszatart, kérdőre von, megáll

pull yourself together! szedd össze magad!

Pull jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További pull példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: pull jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha pull jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.