public jelentése magyarul

Public jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Public magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

public jelentése melléknév nagyon gyakori

 • köz-, általános (vélemény, érdek, élet, hír, stb.)
 • közös
 • köz-, nyilvános (épület, oktatás, szolgáltatás, stb.)
 • közösségi
 • nyilvános
 • állami

public jelentése főnév gyakori

Többes száma: publics

 • közösség
 • közönség
 • nyilvánosság
 • valamilyen közönség (olvasó, vásárló, stb.)
 • valakinek a közönsége (művészé, stb.)
 • kocsma
 • vendéglő

public jelentése példamondatokkal

The public is stupid, so the public will pay. - A lakosság hülye, ezért a köz fizet.

My children graduated from public schools. - Gyermekeim állami iskolát végeztek.

The angry young man is now public enemy number one. - A dühös fiatalember most az első számú közellenség.

Public morals have been corrupted in this town. - A közerkölcsöt megrongálták ebben a városban.

Why don't you like to speak in French in public? - Miért nem szeret franciául beszélni nyilvánosan?

Politicians must take public opinion into account. - A politikusoknak figyelembe kell venniük a közvéleményt.

There is no public transportation around here. - A környéken nincs tömegközlekedés.

public jelentése kifejezésekkel

certified public accountant hites könyvvizsgáló

general public nagyközönség, közvélemény

public address system nyilvános hangszóró-berendezés

public company részvénytársaság

public convenience nyilvános illemhely

public health közegészségügy

public holiday törvényes ünnep

public house kocsma, vendéglő

public library közkönyvtár

public nuisance közháborítás, veszélyes/ellenszenves személy/csoport

public opinion közvélemény

public ownership köztulajdon, társadalmi tulajdon

public prosecutor ügyész, közvádló

public relations közönségszolgálat, kapcsolatszervezés, közönséggel való kapcsolatok, propaganda

public school előkelő bentlakásos iskola

public sector állami szektor

public servant közalkalmazott, hatósági közeg

public transport tömegközlekedés

public utility közmű, közüzem

public works közművek, középületek, közmű, közmunka

public-spirited jelentése: a közérdeket szem előtt tartó

Public jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További public példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: public jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha public jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.