provide jelentése magyarul

Provide jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Provide magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

provide jelentése ige nagyon gyakori

Ragozása: provides, providing, provided

  • nyújt, ad, szolgáltat valamit
  • ellát, felszerel valamivel
  • gondoskodik valamiről, felkészül valamire
  • gondoskodik valakinek az eltartásáról, pénzt biztosít valaki eltartására
  • intézkedik/rendelkezik valamiről, lehetővé tesz valamit, lehetőséget ad valamire (törvény)
  • kiköt, előír (hivatalos dokumentum)
  • egyházi javadalmat adományoz

provide jelentése példamondatokkal

Wherever you are, we'll provide a comfortable work environment. - Bárhol is van, kényelmes munkakörnyezetet biztosítunk.

Translations can provide explanations to what has been said. - A fordítások magyarázatot adhatnak az elhangzottakra.

The housewives provide their families with necessities. - A háziasszonyok ellátják családjuk szükségleteit.

This job will provide you with valuable experience. - Ez az állás értékes tapasztalattal jár.

Provide water to the thirsty and food to the hungry. - Adj vizet a szomjazónak és ételt az éhezőknek.

I cannot provide you with any more support. - Nem tudok több támogatást nyújtani.

A change of scenery would provide comfort. - Kényelmet nyújtana a tájváltás.

provide jelentése kifejezésekkel

provide against sth gondoskodik/intézkedik valami elhárításáról, véd valami ellen, törvényileg tilt valamit

provide for sb eltart valakit, gondoskodik valakiről

provide for sth gondoskodik valamiről, felkészül valamire, intézkedik, rendelkezik valamiről, lehetővé tesz valamit, lehetőséget ad valamire (jog, szabály, stb.)

Provide jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További provide példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: provide jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha provide jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.