prostitute jelentése magyarul

Prostitute jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Prostitute magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

prostitute jelentése főnév közepesen gyakori

Többes száma: prostitutes

  • prostituált
  • örömlány

prostitute jelentése ige nem gyakori

Ragozása: prostitutes, prostituting, prostituted

  • prostituál
  • áruba bocsát

prostitute jelentése példamondatokkal

When I first met her, I thought she was a prostitute. - Amikor először találkoztam vele, azt hittem, hogy prostituált.

He walked on appearing to disregard the prostitute. - Úgy ment tovább, hogy semmibe veszi a prostituáltat.

He asked his girlfriend to prostitute herself. - Megkérte a barátnőjét, hogy prostituálja magát.

She's a prostitute by choice not by necessity. - Tetszés szerint prostituált, nem szükségszerűen.

I prostitute myself to feed my children. - Prostituáltam magam, hogy etessem a gyerekeimet.

Their leader is a political prostitute. - Vezetőjük politikai prostituált.

It is my first time with a prostitute. - Ez az első alkalom, hogy prostituált vagyok.

Prostitute jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További prostitute példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: prostitute jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha prostitute jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.