property jelentése magyarul

Property jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Property magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

property jelentése főnév nagyon gyakori

Többes száma: properties

  • vagyon
  • birtok
  • tulajdonság
  • tulajdon
  • ingatlan

property jelentése példamondatokkal

We acquired the property when our uncle died. - Az ingatlant nagybátyánk halálakor szereztük meg.

We have a property worth two hundred thousand euros. - Kétszázezer euró értékű ingatlanunk van.

I bet you don't even know what the property is worth. - Fogadok, hogy azt sem tudja, mennyit ér az ingatlan.

The school should do more to prevent personal property being stolen. - Az iskolának többet kellene tennie a személyes javak ellopásának megakadályozása érdekében.

They're putting a fence round the property. - Kerítést húznak az ingatlan köré.

Women are often objectified and treated like property. - A nőket gyakran tárgyiasítják és tulajdonként kezelik.

There are plenty of barn cats that cross our property. - Rengeteg istálló macska járja át az ingatlanunkat.

property jelentése kifejezésekkel

personal property ingó vagyon, személyi tulajdon

vest in sb/sth (of power, property, etc.) átszáll valakire, rászáll valakire (tulajdon, stb.)

Property jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További property példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: property jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha property jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.