principle jelentése magyarul

Principle jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Principle magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

principle jelentése főnév nagyon gyakori

Többes száma: principles

  • alap
  • alapelv
  • elv

principle jelentése példamondatokkal

Hope, not fear, is the creative principle in human affairs. - A remény, nem a félelem, a kreatív alapelv az emberi dolgokban.

That doesn't accord with my principle. - Ez nem egyezik az elvemmel.

Whatever happens, I'll stick to my principles to the bitter end. - Bármi is történik, a keserű végéig ragaszkodom az elveimhez.

Respect and principles don't have a time. - A tiszteletnek és az elveknek nincs ideje.

It is against my principles to borrow money. - Ellentétes az elveimmel, hogy pénzt kérjek fel.

There is a fixed standard in the king's principles. - A király alapelveiben rögzített szabvány van.

He refused to sacrifice his principles for money. - Nem volt hajlandó feláldozni az elveit a pénzért.

Principle jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További principle példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: principle jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha principle jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.