premature jelentése magyarul

Premature jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Premature magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

premature jelentése melléknév közepesen gyakori

  • idő előtti
  • elhamarkodott
  • korán érő
  • korai
  • túl korai

premature jelentése példamondatokkal

It is premature to put the plan into practice now. - A tervet most még korai a gyakorlatba ültetni.

Don't you think that's a little premature? - Nem gondolja, hogy ez egy kicsit korai?

It would be premature to take any conclusion from this. - Korai lenne ebből bármiféle következtetést levonni.

He made a premature decision on the matter. - Korai döntést hozott az ügyben.

The familiar argument against a proposed action that it is premature. - Az ismerős érv a javasolt intézkedés ellen, hogy az korai.

The report of victory turned out to be a little premature. - A győzelemről szóló jelentés kicsit korainak bizonyult.

Premature jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További premature példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: premature jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha premature jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.