power jelentése magyarul

Power jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Power magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

power jelentése főnév nagyon gyakori

Többes száma: powers

 • hatalom
 • uralom
 • hatáskör
 • nagyhatalom
 • képesség, tehetség valamire
 • (testi) erő
 • energia
 • teljesítmény
 • hatvány
 • sok, rengeteg valami

power jelentése ige közepesen gyakori

Ragozása: powers, powering, powered

 • hajt, meghajt (pl. motort)
 • bekapcsol/kikapcsol
 • energikusan halad
 • nagy erővel irányít valahova (pl. labdát)

power jelentése példamondatokkal

I don't have the power to finish the work alone. - Nincs erőm egyedül befejezni a munkát.

I don't have the power to stop that from happening. - Nincs hatalmam megakadályozni, hogy ez megtörténjen.

Nuclear power is stymied by the new laws. - Az atomenergiát akadályozzák az új törvények.

Why are they so obsessed with having power? - Miért annyira megszállottjai a hatalomnak?

China is the second most important global power. - Kína a második legfontosabb globális hatalom.

Music has the power to go deep into my soul. - A zenének olyan ereje van, hogy mélyen a lelkembe hatol.

Solar power is getting cheaper all the time. - A napenergia folyamatosan olcsóbb.

power jelentése kifejezésekkel

power-sharing jelentése: hatalommegosztás

high-powered jelentése: nagy teljesítményű (gép), nagy hatalommal/befolyással rendelkező (ember), nagy dinamizmussal/tetterővel rendelkező (ember), nagy felelősséget igénylő (munka)

nuclear power atomenergia, atomhatalom

power plant erőmű, hajtómű, energiaellátó központ

power politics erőpolitika, erőhatalmi politika

power station erőmű

power steering szervomotoros kormányzás

power structure hatalmi rendszer

pulling power húzóerő, vonóerő, húzóteljesítmény, vonóteljesítmény

nuclear-powered atomhajtású, atomerővel hajtott

power sth up áram alá helyez (berendezést), áramot ad (gépnek)

vest in sb/sth (of power, property, etc.) átszáll valakire, rászáll valakire (tulajdon, stb.)

Power jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További power példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: power jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha power jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.