portray jelentése magyarul

Portray jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Portray magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

portray jelentése ige közepesen gyakori

Ragozása: portrays, portraying, portrayed

  • lefest
  • megfest
  • leír
  • ábrázol
  • alakít
  • játszik
  • megjelenít

portray jelentése példamondatokkal

I still can't work out what the artist intended to portray. - Még mindig nem tudom eldönteni, mit akart a művész ábrázolni.

In this film they both portray notorious gang leaders. - Ebben a filmben mindketten hírhedt bandavezéreket ábrázolnak.

There are many more talents than the media portrays. - Sokkal több tehetség van, mint amennyit a média bemutat.

I am very uncomfortable with how this television show portrays women. - Nagyon kellemetlen számomra, hogy ez a televíziós műsor hogyan ábrázol nőket.

He still portrays himself as being the victim. - Még mindig áldozatként ábrázolja magát.

The rock drawings mainly portrayed hunting scenes. - A sziklarajzok főleg vadászjeleneteket ábrázoltak.

The aggressor tried to portray itself as the victim. - Az agresszor megpróbálta magát áldozatként ábrázolni.

Portray jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További portray példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: portray jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha portray jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.