politely jelentése magyarul

Politely jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Politely magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

politely jelentése határozószó közepesen gyakori

  • udvariasan

politely jelentése példamondatokkal

Whenever she sees me, she greets me politely. - Amikor meglát, udvariasan köszön.

I met your son yesterday and he greeted me politely. - Tegnap találkoztam a fiával és udvariasan üdvözölt.

He thanked her very politely, and hurried off. - Nagyon udvariasan megköszönte, és elsietett.

The president politely declined to answer the delicate question. - Az elnök udvariasan megtagadta, hogy válaszoljon a kényes kérdésre.

Speak politely about someone who has passed away. - Beszéljen udvariasan valakiről, aki elhunyt.

I politely turned down his offer and hung up. - Udvariasan visszautasítottam az ajánlatát és letettem.

You should have talked more politely. - Udvariasabban kellett volna beszélned.

*Szócikk: politely jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha politely jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.