point jelentése magyarul

Point jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Point magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

point jelentése főnév nagyon gyakori

Többes száma: points

 • hegy (tűé, stb.)
 • pont
 • tizedes pont
 • pont, hely
 • pont (időben, folyamatban)
 • döntő pillanat
 • csatlakozási pont (elektromos, hálózati, stb.)
 • pont, kérdés (vitában)
 • szempont/kérdés
 • értelem, cél
 • vélemény, nézet
 • pont, oldal, vonás
 • pont, ponteredmény, pontérték
 • az iránytű fokjelzése
 • pont (nyomdai betűnagyság)

point jelentése ige nagyon gyakori

Ragozása: points, pointing, pointed

 • mutat
 • jelez (időt, irányt, stb.)
 • céloz, ráirányít, ráfog
 • mutat/néz valamerre (jezőtábla, nyíl, stb.)
 • rámutat, hivatkozik valamire
 • mutat valamire, utal valamire
 • nyomatékot ad valaminek
 • kihézagol (falat), fugáz
 • hegyez (ceruzát, stb.)
 • írásjelekkel ellát

point jelentése példamondatokkal

There is no point in studying if you are feeling tired. - Nincs értelme a tanulásnak, ha fáradtnak érzi magát.

The point is that I don't think that's a good idea. - A lényeg az, hogy szerintem ez nem jó ötlet.

Our house is at the point where the street bends right. - Házunk azon a ponton van, ahol az utca jobbra kanyarodik.

I don't think that there's any point in discussing this today. - Nem hiszem, hogy van értelme ma erről beszélni.

I think there's no point in trying to convince him. - Szerintem nincs értelme megpróbálni meggyőzni.

At that point, she reached for my face and scratched me. - Ekkor az arcomhoz nyúlt, és megkarcolt.

Stop beating around the bush and get to the point. - Hagyd abba a bozót verést, és térj a lényegre.

point jelentése kifejezésekkel

boiling point forráspont, forrpont

decimal point tizedespont, tizedesvessző, tizedesjel

focal point gyújtópont

freezing point fagypont

meeting point találkozási pont, csomópont

melting point olvadáspont

point of view szempont, szemszög, nézőpont, álláspont

pointing-stock nevetség tárgya

starting point jelentése: kiindulópont

turning point fordulópont, forgatópont, kötőpont

vanishing point távlatpont, távlati pont

point-blank jelentése: közvetlen közelről leadott, egyenes, közvetlen, félreérthetetlen, közvetlen lőtávolságban, egyenesen, félreérthetetlenül, kereken, nyílt, őszinte, kategorikus

point-to-point direkt, átszállás nélküli (út, útvonal), pont-pont (kommunikációs kapcsolat)

point out (to sb) | point sth out (to sb) rámutat valamire, felhívja a figyelmét valamire, hangsúlyoz/kiemel valakinek valamit

point sb/sth out (to sb) (ujjal) megmutat valamit, rámutat valamire

point sth up kiemel, hangsúlyoz, kiélez valamit, rámutat valamire

Point jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További point példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: point jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha point jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.