personal jelentése magyarul

Personal jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Personal magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

personal jelentése melléknév nagyon gyakori

  • személyes
  • egyéni
  • individuális
  • saját
  • magán-
  • személyeskedő
  • személy-
  • személyi

personal jelentése példamondatokkal

Don't tell your co-workers about your personal life. - Ne beszéljen munkatársainak a magánéletéről.

She added some personal touches to the wedding cake. - Néhány személyes vonást adott az esküvői tortának.

Remember, don't share personal information with strangers online. - Ne feledje, ne ossza meg személyes adatait idegenekkel az interneten.

Later the personal guards of kings were called satellites. - Később a királyok személyi őreit műholdaknak nevezték.

She couldn't convince him to accept a personal check. - Nem tudta meggyőzni, hogy fogadjon el egy személyes csekket.

This issue is particularly personal and painful to me. - Ez a probléma különösen személyes és fájdalmas számomra.

I avoid discussing personal subjects with my boss. - Kerülöm a személyes témák megbeszélését a főnökömmel.

personal jelentése kifejezésekkel

personal allowance személyi pótlék, személyi juttatás

personal effects ingóságok, értékpapírok, ingó vagyon, holmi

personal pronoun személyes névmás

personal property ingó vagyon, személyi tulajdon

personal touch egyéni vonás

Personal jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További personal példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: personal jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha personal jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.