pay jelentése magyarul

Pay jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Pay magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

pay 1 jelentése ige nagyon gyakori

Rendhagyó ragozás: past simple: paid, past participle: paid, s3/-ing: pays, paying

 • fizet, kifizet valamit
 • megfizet, lefizet valamit
 • fizetést ad (munkáért)
 • fizet, jövedelmez valamit
 • kifizetődik
 • fizet valamivel valamiért (átv.)
 • megfizet/meglakol valamiért, ráfizet valamire (átv.)
 • fordít valamit valamire (figyelmet, stb.)
 • tanúsít valamit valami iránt (tiszteletet, stb.)
 • (látogatást) tesz
 • leró , ad, nyújt (valakinek valamit)

pay 1 jelentése főnév gyakori

 • fizetség
 • fizetés (munkáért kapott pénz)
 • illetmény
 • bér

pay 2 jelentése ige nagyon gyakori

Rendhagyó ragozás: past simple: payed, past participle: payed, s3/-ing: pays, paying

 • kikátrányoz, kátránnyal/szurokkal beken (hajót)

pay jelentése példamondatokkal

Don't pay more for something than you need to. - Ne fizessen többet valamiért, mint amennyire szüksége van.

I don't think that we should need to pay that much. - Nem hiszem, hogy ennyit kellene fizetnünk.

I don't have enough money to pay my debts. - Nincs elég pénzem a tartozásaim kifizetésére.

Businessmen could not pay back money they owed the banks. - Az üzletemberek nem tudták visszafizetni a bankoknak járó összeget.

Small movie parts isn't enough to pay the bills. - A kis filmrészletek nem elegendőek a számlák kifizetéséhez.

We can pay three hundred dollars at most. - Legfeljebb háromszáz dollárt tudunk fizetni.

He won't have to pay for the hamburgers either. - A hamburgert sem kell majd fizetnie.

pay jelentése kifejezésekkel

pay-off jelentése: lefizetés, csúszópénz, lelépési díj, végkielégítés, jutalom, eredmény

fee-paying fizetős (iskola, stb.), díjfizetésre kötelezett (tanuló, beteg, stb.)

low-paid rosszul fizető, rosszul kereső

paid-up tagdíjat megfizető (tag), elkötelezett, elkötelezettje valaminek, befizetett (tőke)

pay dirt aranytartalmú föveny, aranytartalmú áradmány

pay packet bérfizetési boríték

take-home pay jelentése: nettó fizetés, a levonások utáni fizetés

post-paid bérmentesített

well-paying jól fizető

pay off kifizetődik, beválik, helyesnek bizonyul

pay sb back (for sth) megfizet/visszafizet valakinek valamiért (átv.) (megbosszul valamit)

pay sb back (sth) | pay sth back (to sb) visszafizet (kölcsönt)

pay sb off kifizet valakit (és elbocsát), lefizet valakit (tanút, stb.)

pay sth in | pay sth into sth befizet (bankszámlára)

pay sth off kifizet, kiegyenlít valamit (hitelt, tartozást)

pay sth out kifizet (nagyobb összeget), kienged, ráenged (kötelet)

pay up kifizet (tartozást, adósságot)

Pay jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További pay példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: pay jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha pay jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.