part jelentése magyarul

part angolul

Part jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Part magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

part jelentése főnév nagyon gyakori

Többes száma: parts

 • rész
 • alkotórész
 • alkatrész
 • rész (könyvben/rádiósorozatban, stb.))
 • részarány
 • egy része valaminek
 • területrész
 • vidék, tájék
 • szerep (film, színház)
 • szólam
 • szerep valamiben (átv.)
 • részvétel, szerepvállalás
 • feladat, kötelesség, dolog
 • adottság, képesség
 • választék (hajban)

part jelentése ige közepesen gyakori

Ragozása: parts, parting, parted

 • kettéválik, különválik
 • kettéválaszt
 • elválik, szétválik
 • elválaszt, szétválaszt
 • elválik, elbúcsúzik
 • szétválnak (nem folytatják a kapcsolatot)
 • megválik valamitől
 • átad valamit
 • elválaszt (hajat)

part jelentése határozószó nem gyakori

 • részben

part jelentése példamondatokkal

The greater part of the guests were foreigners. - A vendégek nagy része külföldi volt.

Only part of the building has been destroyed by the earthquake. - Az épületnek csak egy része pusztult el a földrengés következtében.

Are you planning on auditioning for the part? - Tervezi a meghallgatást a szerepre?

Are you going to take part in the contest? - Részt veszel a versenyen?

I guess they have not mentioned this part. - Azt hiszem, nem említették ezt a részt.

I don't want you to be a part of my life. - Nem akarom, hogy az életem része légy.

There was no objection on the part of the students. - A hallgatók részéről nem volt kifogás.

part jelentése kifejezésekkel

part-time jelentése: részidős, részmunkaidős, félállású, részidőben, részmunkaidőben, félállásban

bit part pár szavas szerep, epizódszerep

part of speech beszédrész, szófaj

part-singing többszólamú éneklés

part-song kórusmű, énekkari mű

principal parts fő igeidők, legfontosabb igeidők, ige szótári alakjai

private parts nemi szervek, külső nemi szervek, nemzőszervek

part with sth megválik valamitől

Part jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További part példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: part jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha part jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.